Hvor lang tid bruker du på en bok?

I dag snublet jeg over en litt skremmende opplysning hos Eirik Newth: En gjennomsnittlig nordmann vil bruke 40 år på å lese 1000 bøker.

Dette bygger på opplysningen om at nordmenn i gjennomsnitt bruker 12 minutter på boklesning pr. dag. Greit nok, jeg leser mer enn gjennomsnittet, men heller ikke det er nok:

Jeg mener det var i en episode av “Cosmos” at Sagan går langs en bokhylle, og minner om at selv ivrige lesere neppe rekker å komme gjennom mer enn et par-tre tusen bøker i løpet av et liv.

Dette gjorde meg litt skremt, og jeg prøvde å finne ut hvor lang tid jeg ville bruke på disse 1000 bøkene. Jeg har i den senere tid begynnt å registrere start- og sluttdato for lesing av bøkene mine på LibraryThing (som jeg har omtalt her før). Jeg registrer altså ikke alle bøker jeg leser, kun de jeg eier, som utgjør en ganske stor andel av de bøkene jeg leser. Ei heller har jeg registrert start- og slutttidspunkt på alle bøkene jeg har registert. Men dog, det er bedre statistisk grunnlag enn gjennomsnittsnordmannen. Og ved å bruke APIet til LibraryThing lagde jeg en JavaScript-snutt som regnet ut hvor mange dager jeg i gjennomsnitt har brukt på å lese de ca 40 bøkene jeg har nok data på. Svaret ble: 7 dager. Den interesserte leser kan se regnestykket her, sammen med link til kildekoden.

7 dager pr. bok. Det vil si at jeg hadde brukt 7000 dager = ca. 19 år på 1000 bøker, dvs nesten halve tiden det tar gjennomsnittnordmannen. Og hvis jeg leser en bok på 7 dager i gjennomsnitt, og la oss anta at jeg begynnte å lese bøker i 10-årsalderen (ja, jeg var en liten nerd) og kommer til å lese til jeg er, tja, 70? Da har jeg omtrent 60 år å lese bøker på. Da får jeg lest noe slikt som 3650 bøker i mitt liv. Det er jo ikke så mye. Uff.. Deprimerende..

3 thoughts on “Hvor lang tid bruker du på en bok?

  1. Atle

    Disse tallene fordrer jo (som den observante leser nok har fått med seg) at jeg starter på en ny bok idet jeg legger fra meg den forrige. Altså kontinuerlig lesning. Det er nok ikke helt tilfellet. Så, nærmere 3000 bøker tror jeg vi sier.

  2. Pingback: HC SVNT DRACONES » Føkk SEO?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *