Category Archives: Skole

Klasselister og sensitivitet

Et lite firma, Rekruttering AS, har kommet på en god ide: “vi får tak i lister over alle som har gått ved f.eks NTNU, ringer dem og spør om de trives i jobben.

Smart? Veeel. Poenget er at med bakgrunn i offentlighetsloven mener de at klasselister er offentlig informasjon. Dermed kunne de kreve at NTNU utleverte: “klasselister for dagens og gårsdagens elever ved NTNU – i første omgang innen bygg og anlegg”[UA].

NTNU reagerte på saken, men Kunnskapsdepartementet mente dette var offentlig informasjon, og selskapet kunne dermed kreve utlevering av kontaktinformasjon som studenter trodde de oppgav kun til NTNU. Og det har de fortsatt med på UiO og UiB [Aftenposten]. Jeg er sterkt uenig, og har bedt Rekruttering AS redgjøre for saken.

En interessant tvist er at denne praksisen “overstyrer” en annen praksis NTNU har, nemlig at de ikke kan opplyse om noen studerer eller har studert ved NTNU uten samtykke fra vedkommende. Jeg sendte en mail til Studentservice NTNU, der jeg ba om å få bekreftet at en tidligere klassekamerat av meg faktisk hadde en master fra NTNU. Svaret jeg fikk var:

Hei Atle

Vi kan dessverre ikke bekrefte denne typen informasjon uten samtykke
fra vedkommende det gjelder.

Vi trenger derfor at [navn på person] kontakter oss selv og gir oss
tillatelse til at du kan få innhentet denne informasjonen. Dette er
standard rutiner ved Studentservice.

Beste hilsen
Studentservice NTNU

Det ironiske her er at jeg, som Rekruttering AS, med backing fra Kunnskapsdepartementet, kan kreve å få utlevert alle klasselister fra Instituttet, og der finne studiekameraten min. Jeg skjønner at ikke Studentservice kan utlevere denne typen informasjon, så at Kunnskapsdepartementet her skaper et smutthull synes jeg er forunderlig. Enda et argument for å kutte denne praksisen med utlevering av lister!

Vedrørende utlevering av kontaktinformasjon fra NTNU

Til: rekruttering@rekrutteringas.no
cc: postmottak@kd.dep.no,postkasse@datatilsynet.no

Hei!

Viser til siste tids medieoppslag rundt deres innhenting av “klasselister” fra UiO, UiB og NTNU. Jeg gikk selv ut fra Institutt for Bygg, Anlegg og Transport ved NTNU i 2009, og regner med at dere har innhentet mitt navn og kontaktinfo da dere innhentet data fra NTNU. Jeg har tidligere ikke reagert, men den senere tids medieoppmerksomhet har fått meg til å reagere.

Først vil jeg arrestere dere på en ting: Daglig leder hos dere, Klynderud, uttaler til uniforum.no 6. januar[1] at: “Jeg har aldri hørt at studentene ved NTNU reagerte”. Dette er feil, jeg og flere medstudenter, har reagert på dette, men ikke fulgt opp saken. Et lite søk på nettet burde få frem negative reaksjoner, som at Studenttinget ved NTNU reagerte[2], og at ledelsen ved NTNU er ukomfortable med KDs pålegg[3].

Dernest: jeg synes det er ukomfortabelt at KD tillater og at Rekruttering AS gjennomfører en slik innsamling av kontaktinformasjon. Jeg ønsker dermed å få vite om, og i så fall, hvilken informasjon dere har hentet ut om meg (det skulle være ganske lett, det finnes bare en Atle Frenvik Sveen her i landet). Jeg ønsker også å få vite hva dere vil gjøre med denne informasjonen, hvor lenge dere tenker å lagre den, og hvordan dere ser på det å kontakte meg pr telefon, da jeg har reservert meg mot telefonsalg i Brønnøysundsregisteret. Denne forespørselen retter jeg på bakgrunn av Ove Skåra i Datatilsynet sine uttalelser til aftenposten.no 9. januar [4].

NB: Denne eposten sendes i kopi til Kunnskapsdepartementet og Datatilsynet, samt publiseres på min private nettside atlefren.net. Eventuelle svar vil også kunne bli publisert, da jeg anser dette å være av offentlig interesse. Hvis dere ikke ønsker publisering av svar: vennligst spesifiser dette.

Håper på snarlig svar fra dere!

Med vennlig hilsen:
Atle Frenvik Sveen

[1]: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2012/01/uib-leverte-ut-4600-studenter.html
[2]: http://www.universitetsavisa.no/student/article9895.ece
[3]: http://www.universitetsavisa.no/student/article9878.ece
[4]: http://www.aftenposten.no/jobb/Bygger-opp-database-med-alle-landets-studenter-6737534.html

PC på eksamen

Edit: Det å skrive innlegg på mobilen kan føre til endel rare ord. Fikset dette og minner meg selv på å korrekturlese neste innlegg.

Jeg registrerer at en gammel sak har fått nytt vind i seilene. Jeg husker det var snakk om det da jeg studerte, men nå har man visst fått med seg mediene også. Vi snakker om datastudenter som vil få avlegge eksamen på pc.

Begrunnelsen: man skriver aldri kode på papir, og det er langt unna fremtidige arbeidssituasjoner. Jepp, det er det, men jeg støtter fremdeles ikke kravet. La meg få utdype hvorfor.

Nei, kode skrives ikke på papir, det skrives i en teksteditor, eller et IDE. Dog, ingen skriver egentlig noe som helst for hånd mer. Dermed mener jeg at datafag ikke står i en særstilling. For, slik jeg opplever arbeidslivet, er det ikke en pc som et det viktigste. Det er ressurssene jeg har tilgang til, det jeg har i hue.

Tenk deg følgende; dra ut nettpluggen i maskina di, fjern all eksempelkode og annen kode du har liggende. Er dette normal arbeidssituasjon? Så, fjern alle kollegene dine. Normalt? Plasser så pcen din i en gymsal, sammen med 400 andre du ikke kan snakke med. Begrens så tiden du har til rådighet til 5 timer, og nekt deg selv å reise deg for å strekke på beina, spise lunch eller hente kaffe. Normal arbeidssituasjon? Neppe.

Legg så til det faktum at oppgaven din ikke er å utvikle en løsning, men å implementere Quick Sort, vise hva en linka liste er eller lage et ER-diagram for en kundedatabase.

Ser du poenget mitt? Saken er at en 5-timers eksamen ikke kommer i nærheten av “normal arbeidssituasjon” uansett. Krev heller prosjektoppgaver, kundestyrte prosjekter og hjemmeeksamen, det er mye bedre å bruke penger på dette enn å lære opp ett lass eksamensvakter til å sjekke pcer.

Så er det jo slik at 5-timers eksamen vil bli brukt fortsatt. Og ja, jeg skal innrømme at det er noe drit, men om sensor kicker på et manglende semikolon eller en feilplassert bracket er det noe grunnleggende feil. Jeg skriver selv som ei kråke for hånd, men jeg tyr ofte til papir for å komme frem til løsninger.

Så, for å konkludere; pc på eksamen er feil fokus. Skal du ha “relevant arbeidssituasjon”, kjemp for flere innleveringsoppgaver og gruppearbeider, eller involver deg i et Open Source prosjekt. Dessverre tror jeg denne kampanjen kan medføre at man får pc på eksamen, med dertil hørende problemer, og det resultat at andre områder nedprioriteres.

Nordisk Kartografikurs 2009, presentasjoner

Som jeg skrev om tidligere har jeg tidligere i uka vært på Nordisk Kartografikurs i Stavanger for å holde to foredrag, om henholdsvis prosjekt og masteroppgaven min. Tenkte jeg skulle her dele både slidene fra presentasjonene og de opprinnelige oppgavene, slik at alle som kommer hit etter min oppfordring finner dem her. Mine faste lesere har vel sett oppgavene før, men slidene skal være nye! I tillegg er det greit å samle ting på et sted.

Det første foredraget på ca 45 minutter hadde tittelen “Web 2.0 – Brukerinteraksjon”:

Dette er såklart basert på masteroppgaven “Map 2.0 – User Interaction in Web Mapping Sites”, denne finner du på dokumentsidene mine. Når det gjelder kildekoden utviklet her fikk jeg en forespørsel om denne. Den ligger tilgjengelig på kodesiden (som forøvrig snart skal oppdateres), under MIT-lisensen.

Det andre foredraget hadde tittelen “OpenSource GIS”, og er basert på prosjektoppgaven “Use of Free and Open Source GIS in Commercial Firms”, som også finnes på dokumentsidene mine. Jeg nevnte også for noen på kurset oversikten til Stefan Steiniger over FOSS Desktop GIS, denne finnes på http://www.spatialserver.net/osgis/

Jeg hadde desverre ikke mulighet til å ta opp lyd eller bilde, men jeg er selv fornøyd med presentasjonene. Det er første gang jeg snakker til over 50 personer, men jeg følte at alt gikk greit. Jeg gjorde også et forsøk på å følge endel av de tipsene om presentasjoner som deles av flinke folk på nett. Man må såklart finne sin egen stil, men det å få input er viktig. Jeg håper jeg får gjenta slikt som dette, for det var meget gøy og lærerikt.

Nordisk kartografikurs 2009

Da er det bekrefta. Nordisk kartografikurs 2009 går av stabelen i Stavanger 31. august – 3. september 2009. Jeg har blitt forespurt av lederen for programkomiteen, og veileder på både master og prosjektoppgaven min, Terje Midtbø, om å bidra med to foredrag torsdag 3.

Disse vil ha følgende titler:

  • Web 2.0 – brukerinteraksjon
  • Open Source GIS

Noe den observante leser vil kjenne igjen som temaene for master og prosjektoppgavene mine. Dette tror jeg blir spennende, og når også arbeidsgiver synes dette er noe det er positivt at jeg er med på blir det Stavangertur på meg.

Og skulle du være interessert i kartografi og slikt er det fortsatt mulig å melde seg på! 😉

Tar også imot tips på foredragsteknikk, inspill på hva jeg burde ha med og ikke (kommer jo til å basere meg på de respektive oppgavene mine) og annet av interesse.