Monthly Archives: April 2013

Geomatikkdagene 2013 oppsummert

Som forrige år har jeg vært på Geomatikkdagene og skrevet en rapport. Siden den har blitt trykket i Posisjon som kom i dag tenkte jeg at jeg skulle legge den uredigerte her, da det sikkert er noen som ikke får bladet i posten og likevel kan være interessert i å lese den.

Det lir mot påske og det betyr en ting for oss i geomatikkmiljøet: Geomatikkdagene! Denne gang på Lillestrøm, og tradisjonen tro skal jeg prøve å oppsummere min opplevelse av disse tre dagene. Merk at feil og misoppfatninger kan forekomme, men jeg prøver så godt jeg klarer å huske det jeg fikk med meg.

Dermed: Jeg ankom Lillestrøm med toget kvart over ni på Tirsdagen, fikk registrert meg og traff fort på kjentfolk. Lokalet ble tatt i betraktning og jeg konkluderte med at dette så lovende ut! Klokken 10.00 gikk steinar Wergeland på scenen og ønsket velkommen. Så var det tid for konferansens første taler, Statssekeretær Kjetil Raknes i Miljøverndepartementet. Han holdt et godt innlegg, der han pekte på hvor viktig fagfeltet Geomatikk er, og hvordan han hadde fått øynene opp for det når han så budsjettposten for Ny-Ålesund og fikk forklart hva som foregår der. Raknes snakket også endel om data og frislipp av dette. Både jeg og andre i salen fikk et inntrykk av at det er prossesser i gang og at det kan være en politisk vilje til å få til noe her ganske snart.

For å følge opp denne tråden kom neste taler fra Danmark, Kåre Clemmesen i Geodatastyrelsen. Han snakket på et rimelig forståelig dansk om erfaringene med frislipp av kartdata i Danmark. Det som var klart er at det er viktig med god kontakt med Finansdepartementet, og at Danmark nok hadde en helt annen situasjon når det gjelder håndtering av geodata enn Norge. I prossessen med å legg om dette ble det kjørt en del buisness cases og “guesstimates” som viste at gevinsten ved et frislipp var større enn investeringene. Noen konkrete tips var målrettet arbeid over lang tid og gode kontakter. Diskusjonen gikk høyt, både på Twitter og i plenum etter foredraget.

Etter en liten pause kom Lars-Henrik Myrmel-Johansen på podiet, og snakket om nye EU-direktiver på offentlige data og hva dette ville bety for geodata i Norge. Mitt inntrykk var at et frislipp er noe som vil tvinge seg frem, spørsmålet er om Norge gjør noe med saken før den tid. Alt skulle imidlertid ligge til rette for det, men det er et spørsmål om fortsatt kvalitet og bortfall av inntekter. Dette er en spennende diskusjon, jeg tror den ble debattert av mange deltakere resten av konferansen. Et annet innspill kom fra en uniformkledd herre i salen, han kommenterte at det var godt å høre en i departementet som gav klare svar. Salen fikk seg en god latter når møteleder Kyrre Jordbakke ba vedkommende forklare hvor han kom fra. Svaret var kontant: “Forsvaret!”.

Neste post på programmet begynner (desverre? heldigvis?) å bli en fast post: Terje Midtbø og Olbjørn Kvernberg avlegger rapport fra profilerings- og rekrutteringsprosjektet. Status? Vi er langt unna de 200 hodene bransjen trenger, men med positiv lesning av statistikken kan man se en viss økning. Oppfordringen var uansett klar: bidra med linker og historier til geomatikkbransjen.no!

Med litt info om det videre programmet var det klart for lunsj og litt vandring i utstillingen. Jeg var såvidt innom utstillingen, som var fint plassert med “the usual suspects”. Også i år var det postersesjon, men jeg fokuserte mest på å forberede meg på eget foredrag. Jeg skulle sist ut i sesjonen “Vektorteknologi”. Denne sesjonen ble startet av Robert Nordan og Mats Taraldsvik, begge gikk ut fra Geomatikk på NTNU i fjor vår og jobber nå i Norkart. De presenterte sine masteroppgaver og hvordan de hadde jobbet videre med dette i Norkart. Fellesnevneren var vektoroverføring, vektortiling og hvordan man kan beholde relasjoner mellom vektortiles. Et spennende foredrag, med mye tekniske detaljer som bekrefter mitt syn om at vektor er kommet for å bli på nett! Også godt å se at det kommer nye, unge dynamiske folk til bransjen!

Nestemann, Mats Havnør fra Fasterimaging, var på ingen måte et kjent navn i bransjen. Han presenterte Fasterimaging sin kartklient, basert utelukkende på vektordata. Dette ble fint eksemplifisert gjennom eksempler fra hovedsakling reiseguide-tjenesten de har utviklet for stay.com. Mye i samme gate som Mats og Robert, men ikke så mye tekniske detaljer. Jeg fikk også en prat med Havnør i etterkant, og jeg er imponert over hva de har fått til! Den siste ut på denne sesjonen var meg, og det blir vel feil å referere mye fra dette. Jeg var på forhånd redd for å overlappe for mye med de foregåene talerene, men jeg synes vi utfylte hverandre godt! Også hyggelig å diskutere presentasjonen sin med andre i etterkant!

Etter en liten pause var det over på et tema som fascinerer meg, men som jeg ikke kan skryte på meg tung fagkunnskap i: Geodesi og oppmåling. Ove Omang presenterte de nyeste fremskrittene i “Jakten på centimeteren”. Vi snakker så klart om CPOS, og vi snakk og hva som gjøres for å nærme seg centimeternøyaktighet i z-aksen. Stikkordet var NN2000, nye målinger og nytt høydesystem. Vi er nå på 1.7 cm, og det jobbes stadig med å forbedre dette. Et av problemene er dog sola, som Knut Stanley Jacobsen snakket om i neste foredrag. Han snakket om ekstermvær i verdensrommet, hvordan dette påvirker GPS-målinger og hvordan man kan overvåke dette. Flares, solvind, solflekker og scintillasjon høres ut som noe astrofysikere er opptatt av, men det påvirker sannelig oppmålingsingeniører også. Dette synes jeg Knut viste på en god måte.

Siste post på programmet var, for andre gang under geomatikkdagene, lyntaler. 9 talere fikk hver 5 minutter på å presentere et tema. Disse spant fra linjeforening for geomatikkstudenter på ÅS, CPOS, hvordan fortelle historier med kart, API mot NVDB, laserdatanalyse, stedsnavn (godkjent og ikke-godkjent), publisering til web fra ArcGIS, crowdsourding i dialog med innbyggere og FME. Jeg synes personlig lyntalene var bedre i år enn i fjor, og velger å tro at det er fordi jeg selv kun var publikum i år. På Twitter ble det også litt “kjekling” om FME mellom Norkart og Geodata. Alt i alt en artig sesjon, og mye stoff egner seg godt til slike korte presentasjoner.

Utover kvelden var det utstilleraften med tapas og drikke i utstillingen. God mat å drikke, men hvem i huleste klarer å spise et kyllinglår med en tallerken i en hånd og øl i den andre? Kvelden bar for min del mye preg av diskusjonen om åpne kartdata, men også andre ting. Det artigste med sånne minglesesjoner er at man kommer i kontakt med mange og får snakket om mye med mange i løpet av en kveld. Etter en (relativt) tidlig avslutning “måtte” jeg bare sette meg litt ned med NVDB-APIet og brukte noe av natta på å snekre sammen et lite eksempel på det man kan kalle “ekstremt spesiell” bruk av ulykkesdataene.

På tross av dette var jeg klar klokka 09.00 neste dag. Før dette hadde jeg spist frokost sammen med studentdelegasjonen fra NTNU og ÅS. Veldig hyggelig å se så mange studenter på plass på konferansen, og supert av Geoforum å sponse det på dem! Men ja, klokken 9 befant jeg meg på sesjon D om Norge Digitalt. Første ut var Statens Vegvesen som fulgte opp lyntalen sin og snakket om NVDB (Nasjonal Vegdatabank). Den første delen tok Linda Therese Støeng seg av. Hun snakket om arbeidet som har blitt gjort med NVDB, det er blitt gjort mye ajourhold og det jobbes kontinuerlig med datakvaliteten. Så tok Espen Sveen over og presenterte det nye, åpne APIet mot NVDB. Han beskrev hva som var tilgjengelig, hvordan det fungerer og noen eksempler på applikasjoner. Et interessant spørsmål var hvorfor man har lagt seg på REST og json/XML og ikke OGC-standardene med GML etc. Difi krever sitt men Norge Digitalt krever noe annet. Som en med en fot i begge leire tror jeg linja Statens Vegvesen har lagt seg på tiltrekker flere
utviklere.

Einar Jensen fra Kartverket hadde neste innlegg. Han snakket om forvaltningsløsninger for laserdata. Spør du meg er laserdata geomatikkbransjens absolutte “big data”-kandidat. Dette fører så klart med seg utfordringer, og et er betryggende å vite at det jobbes med systemer for å håndtere dette, slik at det ikke blir et flyt av løse filer på flerfoldige gigabyte flytende rundt. Om ikke i samme gate så ihvertfall vidre innenfor Norge Digitalt-temaet var Kjersti Furnes Soltvedt fra Masfjorden kommune. Hun snakket om hvordan man skaper verdier ved å dele sine data. Jeg synes kanskje det er å strekke det litt langt å si at du “deler data” ved å ha en innsynsløsning, men så er jeg kanskje kravstor? Uansett, det er jo bedre enn at dataene kun er tilgjengelig internt! Neste taler var Ingrid Tenge fra Skog og Landskap. Foredraget hadde tittelen “Formidling av kompleks eierinformasjon fra matrikkelen i Gårdskart på Internett”. Puh! Komplisert er vel et stikkord her, og det ble mye avanserte matrikkel-begrep for en
stakkars datanerd. Dog, Gårdskart er en stilg løsning, det skal Skog og Landskap ha. Det virker også på meg som om de har kontroll på den komplekse eierinformasjonen!

Så fulgte en halvtimes pause. Jeg benyttet anledningen til å se litt mer på posterutstillingen. All honnør til NTNU-studentene for gode bidrag her! Også kartutstillingen fikk jeg mulighet til å ta en titt på, mye fine og innovative kart!

Men, vi (eller i allefall jeg) er i hovedsak på Geomatikkdagene for å få med meg foredragene. Dermed møtte jeg opp på Sesjon G om “Laser og foto”, der Knut Kyrkjelo fra Skog og Landskap forklarte hvordan man kan bruke flyfoto fra omløpsfotograferingen av landet til å kartlegge skog. Dette er noe man har gjort med laser de siste årene, men Knut viste at dette også er mulig å gjøre, og det mye rimeligere, med “tradisjonell” fotogrammetri. Det er dog viktig med en god terrengmodell i bunn, samt at matchingalgoritmene nok er mest tilpasset urbane områder enn norsk skog! Etter dette gjorde jeg et sesjonshopp tilbake til Norge Digitalt-sesjonen, der jeg først fikk med Per Ryghaug fra NGU presentere sin nye netttjeneste “geologien i min kommune”. En fin portal for de som er på jakt etter geologisk informasjon, men jeg stilte meg spørsmålet “hvor mange portaler trenger vi?”. Dette fikk jeg på en måte et svar på av neste taler, Lars Fredrik Gyland fra Kartverket. Han snakket om den nye nasjonale geoportalen. En enorm
samling komponenter skal samstilles for å presentere og samle geografisk informasjon her til lands. Et spennende prosjekt jeg håper lykkes!

Etter dette prioriterte jeg bort årssamlingen i Norge Digitalt og vendte tilbake til “Laser og foto”. Her fikk jeg med meg to foredrag fra Blom på rappen. Først ute var Ivar Oveland som snakket om samkopiering av laserdata. Et spennende konsept som viser at det er nytte også i “gamle laserdata”. Et par gullkort hadde også Ivar: “gårdbrukere har som hobby å flytte masse rundt på åkrene sine” og “Vi lærte alle at vi ikke har en målig før vi har kontroll. Dermed burde vi laserscanne Norge 3 ganger!” En god oppsummering den siste der! Nestemann og sist ute i sesjonen var Leif Erik Blankenberg, også fra Blom. Han oppsummerte (ca) 10 år med digital flyfotografering. Et tema som gav meg flashbacks til fotogrammetri-forelesningene på Gløshaugen. Jeg er ikke eldre enn at digitalt var på pensum, men dette fagfeltet går også fremover. Spennende å se hvor integrert alt blir, men også litt skremmende å høre hvor “svart boks” systemene har blitt. Enkelt for brukeren, men til hvilken pris?

Lunsjen var rimelig sen, men god og mett og etter litt tid i utstillingen var det klart for en sesjon om Mobile kart. Etter litt forvirring om sal var jeg på plass. Først ute var Geir Anker fra Fredrikstad kommune. Han presenterte kommunens satsning på mobilapps. Fokuset var på spesialiserte apper laget for gitte formål. Eksemplene spant fra innsyn i VA-nettet til Garasjesalg i kommunen. Her skal også Geodata og ESRI ha skryt for en god og enkel løsning for publisering av slike apper. Strømlinjeformet og enkelt for ikke-utviklere å sette opp løsninger på kort tid! Et lite skår i gleden at jeg ikke fikk alt til å fungere på min telefon, men dog! Nestemann var en herre med det velklingende navnet Atle Vaaland. Atle fra Powel snakket om en løsning for innsyn i VA-nett på nettbrett og mobil. Poengene var mye av de samme som Geir Anker hadde: Mobil og nett er overalt, og det kan gi store fordeler. Løsningen han presenterte så pen ut, presenterte de dataene som var nødvendige og som han sa: sikkerheten er
ivaretatt: Dette siste er et meget viktig poeng! Deretter fulgte Jessica Bengtson fra Statens Vegvesen som presenterte en mobilapp de bruker for å dokumentere pågående arbeid. Bilder, notater og geolokasjon var viktige faktorer som jeg lett ser fører til store tids- (og dermed kostnads-)besparelser. Desverre slo demo-effekten til med maks styrke for Jessica, så vi fikk ikke sett så mye til selve applikasjonen. Siste taler var Ståle Haug fra Kartverket. Han presenterte “Rett i kartet” og innrømte med en gang at “jeg har ikke så mye på denne sesjonen å gjøre, Rett i kartet er ikke en mobilapplikasjon”. Det det er er derimot en løsning for å rapportere inn feil i n50-kartdataene. En god presentasjon, som både tok for seg saksgang (en uke fra rapportering til endring publisert), dialog, metoder (til og med Google-søk brukes!) til hvorfor det kun omfatter n50-dataene.

Onsdagens siste faglige sesjon gikk fra 17-18 og desverre hadde nok endel andre planer for sesjonen “Geomatikklaboratoriet” var litt tynt besøkt. Første taler hadde også meldt avbud. Dermed så Alexander Nossum sitt snitt til å oppfordre meg til å stunt-foredra om “HolsenJS”. Kort fortalt en JavaScript-versjon av de, for noen kjente, “Holsens Småprogrammer”. Altså en rekke småprogrammer til geodetiske beregninger, skrevet av Jon Holsen på tidlig 90-tall. Nok om det! De store stjernene her var NTNU-studenter. Først ut var Margrete Schei-Olsen som presenterte sin prosjektoppgave om bruk av “eye-tracking” for å analysere brukergrensesnitt i webkart. Som noen sa: “definitivt prisen for mest gjennomførte presentasjon”. Men det var ikke alt, Margrete hadde et spennende tema og en god presentasjon. Jeg som jobber med en del interaksjonsdesignere synes det er på høy tid at dette er noe som også taes i bruk på webkart. John Wika Haakseth presenterte også sin prosjektoppgave. Den var kanskje hakket mer nerdete og han
fortalte hvordan spill-“kontrollen” Kinect fra Microsoft kan brukes til å kontrollere et kart. Et foredrag med kode på skjermen (det er ikke ofte på Geomatikkdagene!) og kule videoer! Det hadde såklart vært enda stiligere med live-demo, men uansett er dette noe nytt og kult! John presenterte alt dette på en god måte, uten å bli for teknisk lot han nerdefaktoren skinne gjennom! Jeg kommenterte at prosjektoppgavene på NTNU er kulere nå enn da jeg studerte, jeg mistenker at en viss ung Nossum har en finger med i spillet der!

Dermed gjensto bare en kjapp dusj og klesbytte før festmiddagen. Løsningen med utdeling av diverse priser i plenum før middag var kanskje ikke optimal. Maten var god, mye sjokolade! Ellers ble jeg vettaskremt mellom hovedrett og dessert av et blåseinstrument. Dette viste seg å være starten på et musikalsk/humoristisk innslag av noe jeg oppfattet som en lokal helt med opphav fra Nord-Norge og hans asiatisk-hamarske makker. Et, skal vi si, spennende innslag? Etter dette gikk kvelden veldig fort og plutselig stengte ølsalget (så alt for tidlig!). Dette førte til nachspiel (så alt for lenge!).

Uansett! Tidlig på plass for frokost og på plass i sesjon L (Teknologi- og standardisering) var jeg kvart på ni. Salen var ganske glissen, men Olaf Østensen fra Kartverket gav en god presentasjon av hvordan Norge bidrar i internasjonalt standardiseringsarbeid innenfor faget. OGC og ISO er viktige forum, likeså INSPIRE-direktivet. Olaf pekte også på områder som sensorer, “big data”, “linked data”, åpen kildekode, 3d/4d, bygningsmodeller/BIM og jordobservasjon som viktige områder fremover hvor standardisering er viktig. Olav trakk også frem at åpen-kildekode-miljøet er flinke til å både ta i bruk og lage nye standarder. Dette er noe jeg har nevnt i flere foredrag, så godt å få det bekreftet av noen som virkelig kan standardisering. Til slutt skal det ikke undervurderes hvor mye SOSI har bidratt til Norges bidrag til standardiseringsarbeid. Med et sceneskifte inntok to herrer fra Skog og Landskap scenen: Viggo Lunde og Henrik Mathisen snakket om utfordringene me d målestokk i webkart. Kortversjon: målestokk på
skjerm fungerer ikke som på papir. Ha en markør på skjermen, men det å gi brukeren en “illusjon” at han ser på et kart i 1:50.000 er det lite vits i. Skjermer og oppløsning er så forskjellig at dette er umulig å oppnå i praksisk med cachede webkart. Kanskje vektordata kan løse problemet? Det blir uansett vanskelig, men like vanskelig som å “oppdra brukerene” til å ikke tenke på målestokk som på papir?

Etter en pause for utsjekking (og for min del mobil-lading for å holde Twitter-strømmen i gang) var Lars Fredrik Gyland på plass og snakket om prosjekt Geosynkronisering. Et Tema som de fleste i bransjen har hørt om, og som jeg overfor utvikler-venner beskriver som “versjonskontrollsystem for kartdata”. Uansett, etter mal fra GeoIntegrasjonsprosjektet skal de kommersielle aktørene i bransjen gå sammen med Kartverket i et spleiselag for å realisere Geosynkronisering. Det kule er at det skal utvikles en felleskomponent, og denne skal slippes som fri programvare. Dette er kult, ikke fordi dette nødvendigvis gir bedre kvalitet, men det er artig at geomatikkbransjen klarer å samle et knippe konkurrenter til å gjøre noe sammen. Co-opetition kalles dette, artig å se det i praksis! Ellers var det endel snakk om utviklingsmetodikk, det er vel første gang jeg har hørt Scrum blitt nevnt på Geomatikkdagene! Neste foredragsholder fra NoIS måtte desverre melde avbud, men hadde fått inn ei “erstatterinne” til å holde
foredraget. Desverre fikk jeg ikke med meg navnet hennes, men temaet var noe som ligger mitt hjerte nært: Geografiske databaser. Hun gav en god gjennomgang av fordeler og ulemper, og så spesielt på Oracle med sine “Locator” og “Spatial”, Microsoft SQL Server og PostgreSQL/PostGIS. Jeg har vel et litt annet utgangspunkt enn mange andre, men ser godt at det å kjøre PostGIS setter litt andre krav til en driftsavdeling enn det man er vant med fra Microsoft. Uansett, alle disse basene følger jo standarder ganske tett, og det er ingen som sier at fri programvare er gratis til slutt. Når jeg fikk avkreftet eller oppklart påstanden om at “det er mer feil med PostGIS” synes jeg dette var en god innføring i geografiske databaser.

Nå begynnte etterdønningene etter gårsdagen å kicke inn, så lunsjen ble tilbragt i en dyp lenestol med et glass vann. Dog, en time senere var jeg på plass i plenumssesjonen for en klassiker på Geomatikkdagene: vurdering av kartkonkurransen, ledet med kynding og humoristisk hånd av Terje Midtbø og Kristoffer Kristiansen. På Twitter ble dette beskrevet som et høydepunkt, og jeg er enig. Disse gutta blander humor med gode faglige vureringer. Det er nesten synd det var så kort tid og så mange påmeldte kart, for det er virkelig spennende å høre vurderingene de gir. Like viktig er jo vinnerene, som ble Polarinstituttet som stakk av med publikumsprisen, eMap for beste papirkart og Rambøll for beste “webkart”. Den noe utakknemmlige jobben å “hoppe etter” disse fikk Steinar Vaadal fra Tromsø kommune. Han presenterte masteroppgaven han jobber med, som omhandler dagens prisregime på kartdata og om dette hemmer nytteverdien. Litt mye tid gikk kanskje med på å presentere Tromsø, men han hadde mange spennende perspektiver
på dette med åpne kartdata. Et viktig poeng, som kanskje underkommuniseres litt, er viktigheten av at kvaliteten ikke ofres på frigjøringens alter. Dog, jeg er optimist på dette feltet og er egentlig ikke så bekymret.

Så kom Øystein Halvorsen på podiet, i rollen som leder i Geomatikkbedriftene. Han snakket om muligheter og utfordringer for den private bransjen. Endel krav (med utgangspunkt i lover og forskrifter) ble rettet til Kartverket, spesielt på en forutsigbar prispolitikk. Et annet poeng var at “vi er ikke en del av ingeniørbransjen forøvrig”. Kanskje det å innføre begrepet eller tittelen “rødgivende ingeniør i geomatikk”, eller litt mer flåsete sagt “bæretillatelse på målebånd”?

Siste taler var Kartverkssjefen Anne Cathrine Frøstrup. Hun hadde en slide som de fleste sikkert husker. Tittelen var “Kartverket ønsker å frigi data”. Det ble også lovet en “enklere prismodell” fra 1.1.1214. Dette bekrefter jo at Kartverket er på linje med “den generelle konsensus”, det må skje noe med dataene. Dog, det ble ogs fra Frøstrup fremhevet dette med finansiering. Annet enn dette var ble satsningen kulturognaturreise.no fremhevet, et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, Dirnat, Norsk Kulturråd og Riksantikvaren. Et eksempel på hvordan kart- og andre data kan brukes for å spre kultur og naturinformasjon. Spennende prosjek, men jeg vet ikke helt om det var det jeg hadde forventet meg som avslutning?

Dog, avslutte helt fikk ikke Frøstrup. Den æren er forbeholdt lederen i Geoforum, Steinar Wergeland ble gjenvalgt og takket for seg, takket programkomite og arrangører og tror du sannelig ikke han takket alle twitrerene også! Som den desidert mest aktive twitreren på #gd13 satt jeg stor pris på det. Med dette og ønske om tilbakemeldinger både via Twitter, mail og skjema ble konferansen avrundet og vi ble ønsket velkommen til Geomatikkdagene 2014 i Trøndelag, nærmere bestemt Hell. Da gjensto det bare å hente bagasje og begi seg ut i lyset. Etter 3 dager inne på hotellet og messesenteret var det godt å komme ut.

Jeg kan oppriktig si at Geomatikkdagene 2013 oppfylte forventningene. Mye gode foredrag, mange spennende mennesker og diskusjoner, og mye nytt å tenke over. Takk til alle som var med og gjorde at det ble tre gode dager!

OpenLayers and Leaflet

The world of open source software sometimes seems as competative as the proprietary world. So also in the field of web mapping clients. For many years (since 2006) OpenLayers was the only player in town (that is, if you wanted a mature, stable, customizable and open source javascript mapping library that is).

Then came the new kid on the block, Leaflet, (in 2011). Where OpenLayers supported IE6, has support for almost all projections and tiling schemes you could think of, Leaflet was the “Javascript hipster”, with a streamlined API, modern JavaScript, small footprint and gained a large following in short time. All the while Leaflet rose to fame, OpenLayers started its fundraising campaign to support the development of the promised version 3, a complete rewrite with more modern Javascript, a smaller footpront and lots of improvement.

Some may think that OpenLayers has lost it’s throne, but when I checked the list of submitted talks to FOSS4G 2013 I was a bit supprised: 5 talks mentioned Leaflet, while a tenfold as many mentioned OpenLayers. I guess OpenLayers is going nowhere, and still has a strong standing!

But then, after mentioning this on Twitter and getting some feedback, I started to think a bit. And what I thought of was this: Is it really “fair” to compare Leaflet and OpenLayers? My point of view is a bit split, I kinda grew in to the world of geo-web-development with OpenLayers back in 2009, learning Javascript and OpenLayers simulataneously. This has colored my view quite a bit, but then again, after becoming more and more of a Javascript Hipster myself, I find myself drawn to the clean, sleek code of Leaflet. But, from my time in the industry I know there are huge differences between startups and “web companies” and the large players in the geospatial field. Many of those big players have “gone opensource”, and based their web mapping presence on OpenLayers (and derivatives thereof). These players (like the Norwegian Mapping agency, as a norwegian I like to use examples I know) are “slow movers”, and I don’t see them switching over to Leaflet anytime soon. And why should they? Requirements like support for old browsers and OGC-standards are esential for the needs of such players.

And again, I do think that OpenLayers will manage to release it’s version 3, and I have high hopes for the code of that version. Maybe I can be a Javascript hipster with OpenLayers? Which reminds me, I gotta get around to contribute a bit to the project!

My point? Well, not quite sure, but I hope and think that the “rivalry” between the libraries and (maybe even more so), the supporters of the libraries, are kept at a sivilized level, where one debates the technology and performance of the products. And, I also feel that these libraries fills two, rather overlapping, but also different needs and “markets”. And I kinda wanted to blog a bit in english 🙂

Thoughts? Comments? Opinions?

Oppdateringer

Som du kanskje ser kjører jeg nå standard WordPress-tema på denne siden. Det gamle “designet” var, vel, gammelt.. Så ubrukelig markup, så overlessa med visuelt støy og plugins som tok et år å laste at jeg ikke gadd mer. Siden jeg ikke orker å sette meg inn i WordPress (igjen?) blir det standardtema for nå (hvis da ikke ånden skulle komme over meg?)

Men, hva er dette for noe tull sier du? Jeg har ikke skrevet noe her siden jeg rablet om øl i Desember, og så i April kommer det en oppdatering om, vel, ingenting? Tja, hva skal en si til sitt forsvar? Jeg kan jo begynne med å si at du kan sjekke ut innlegget mitt på Bouvet-Blogen, med den fengende tittelen “Koordinatinterpolasjon i kart på under 100 linjer kode“. En gjennomgang av noen blibliotek og verktøy for å jobbe med Geografiske data i Python!

Ellers så har jeg også vært aktiv andre steder, spesielt da på GitHub, så hvis du liker å lese kode kan det ha noe for seg. I den andre enden av spekreret som interesserer meg har vi øl, og om dette har jeg skrevet på Ølportalen, et debattinnlegg om spesialpolene: “Spesialpolordningen, økt utvalg eller diskriminering?” Ellers har jeg ikke skrevet en døyt i det siste, og jeg tror faktisk ikke heller jeg kommer til å oppdatere bloggen så veldig jevnlig utover. Dog, man vet aldri og plutselig kan det dukke opp noe her igjen.