Tverrfaglighet er kanskje ikke så dumt?

Jeg pleier å følge leserbrevene i Universitetsavisa med et halvt øye, og når jeg så at Kolbein Bell (som har lært meg hva Fortran er for noe) er ute å mener noe om NTNU i sin helhet er det verdt å lese. Han skriver et godt innlegg hvor han er inne på mye viktig. I en bisetning nevnes det at tverrfaglighet, det har han ikke sett mye til.

Dette blir bekreftet på en forbilledlig måte av Odd W. Andersen, som henger seg opp i følgende uttalelse fra Bell:

Jeg skal la det nasjonale perspektivet ligge – der er vindmøllene så store at det har lite for seg å slåss mot dem.

På grunnlag av dette forteller han at: “Her har jeg andre erfaringer enn Bell.” og forteller oss en historie om vindmølleutbygging i Agdenes kommune og hvordan motstanden ble for stor.

Nå kjenner ikke jeg Andersen, ei heller Bell, men det jeg tenkte på når jeg leste det opprinnelige innlegget var vindmøllene i La Mancha som Don Quijote kjempet mot for over 400 år siden. Stikkordet er altså metafor, noe kanskje det finnes folk på Dragvoll som kan mer om enn oss stakkars sivilingeniører?

One thought on “Tverrfaglighet er kanskje ikke så dumt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *