Monthly Archives: October 2009

Dagens Ord: Degenerert

Det er lenge siden siste dagens ord, så det skal jeg gjøre noe med. Du må ikke bli forledet til å tro at dagens ord på noen måte beskriver meg eller min situasjon om dagen, ei heller noen jeg har hatt noe med å gjøre i det siste.

Allerede nå har du kanskje gjettet at det ikke er et udelt positivt ord jeg snakker om. Tvert imot. Det det derimot er er et ord definert i bokmålsordboka. Ordet er ikke orginalt definert som et nedverdigende ord, men i dagligtale vil det nok ha denne betydningen. Jeg inbiller meg at det i medisinske omgangskretser kanskje kan bli brukt på en “nøytral” måte, men alle vil nok gjøre noen assosiasjoner. Ordet er degenerert, og er ifølge Bokmålsordboka definert som følger:

ødelagt; moralsk forfalt d-e organer organer (hos individ, art) som er blitt (delvis) ødelagt i utviklingen / et d- individ, folk

Her ser vi jo at ordet både kan brukes om et folk og om enkeltindivider. Som skjellsord er det dugandes i begge sammenhenger. “Du er et degenerert menneske”, “Han så degenerert ut” eller “[Sett inn folkeslag her] er degenererte”. Den siste formen kan kanskje gi endel assosiasjoner til ideologiske tullinger som henger seg opp i rasebegrepet, uten at vi trenger å blande inn det.

Det er uansett et knakande godt, orginalt, skjellsord som kan komme til nytte i mange sammenhenger. Pass deg bare for å bruke ordet om ting som ikke kan degenereres, f.eks. en datamaskin.

Som alltid taes kommentarer på min forklaring og andre eksempler på bruk av ordet imot med takk!