Monthly Archives: March 2010

Dagens Ord: Ignorant

Dagens ord er et ord jeg burde brukt oftere. Det er et meget beskrivende ord, og i det siste har jeg kommet til at det er mye bedre å bruke enn de mer generelle ordene jeg bruker når jeg skulle brukt dette ordet.

Et eksempel: Jeg har ikke så veldig mye til overs for konspirasjonsfantaster og kreasjonister. Såppass lite til overs at jeg flere ganger har brukt ord som “idiot”, og “dust” om disse folkene.

Dette er jo helt feil. Er man dum på et område er det noe man ikke forstår. Vanligvis er det også underforstått at man har prøvd å forstå. Man er altså dum fordi man prøver å forstå noe, men mangler kapasiteten til å faktisk forstå det. Når det kommer til kvantefysikk er nok de fleste av oss ganske dumme, selv om vi har gjort et forsøk på å forstå det.

Kreasjonister og konspirasjonsfantaster, derimot, er ikke dumme. De har aldri gjort noe forsøk på å forstå det de avviser. De ignorerer all den forskningen, bevisene og logikken som tilsier at det de argumenterer mot faktisk er fornuftig som bare pokkern. Ergo er de ikke dumme, men ignorante.

Forskjellen her er altså at er man dum har man gjort et ærlig forsøk på å forstå noe, men mangler kapasiteten til å fatte/forstå det. Er man ignorant har man valgt, uten engang å prøve å sette seg inn i noe, å avvise det. Dermed vil jeg påstå at det å være ignorant er mye værre enn å være dum. Eller, man kan si at er man ignorant er man “dum med vilje”.

Bokmålsordboka definerer ignorant på følgende måte:

person som er uvitende (særlig i faglige spørsmål som han burde kjenne)

Vi ser altså at det som står i parantesen dekker min oppfatning av ordet godt. Man er uvitende om noe man absolutt burde vite. Forskjellen er kanskje at jeg mer direkte antar at man er uvitende grunnet et bevisst valg. Og det er mye værre enn å være uvitende generelt, for alle kan ikke vite alt.

Så, er folk enige eller uenige med meg her? Er det jeg som er ignorant om språk med tolkningen min her, eller er dette en tolking folk kan si seg enige i? Jeg skal ihvertfall bli mer påpasselig med å kalle ignorante folk for nettopp ignorante, og ikke dumme.