OpenStreetMap som datagrunnlag, masteroppgave?

Etter debatten om OpenStreetMap på NRK Beta og her har jeg mer eller mindre konkludert med følgende:

… det er det som er det unike ved denne tjenesten […] er de brukergenererte dataene, som har forutsetninger til både å være dekkende og oppdatert, som du nevner i forhold til turgåere etc.

Og at

kartverket har på sin side områder der OSM neppe kommer til å kunne måle seg

Dermed tenker jeg i de baner at det burde være mulig å lage en karttjeneste som kombinerer Kartverkets data (hentet på en eller annen måte via Norge Digitalt) med OpenStreetMap sine oppdaterte data om veger, stier og POIer. Akkuratt hvilke data som skal komme fra hvilken tilbyder er noe man må finne ut av, men jeg tror det er mulig å finne en (ganske) optimal fordeling her.

Og siden jeg snart skal i gang med å skrive masteroppgave ser jeg på dette som et mulig emne. Det toucher innom mange aspekter ved Geomatikk og GIS spesielt, jeg kan benytte OpenSource programvare og jeg får jobbe med forskjellige dataformater og ikke minst fokusere på åpne kartdata.

Hvordan ting skal gjøres mer spesifikt er vanskelig å si. men jeg tenker på å få opp en on-line kartklient basert på f.eks. OpenLayers som viser et norgeskart, med data fra Kartverket og OSM. Kartverkets data blir ganske statiske, mens OSM-data oppdateres på en ukentlig basis f.eks.

En mulighet, som alexanno skisserer er jo å flytte alt opp i skyene, og hente alle data fra tilbyder via f.eks WFS for så å samle og få til en samlet kartografi vha. f.eks GeoServer og sende dette ut som en WMS til OpenLayers.

En annen, litt enklere og ikke så cloud-computing rettet er å ha Kartverkets data mer eller mindre statisk i en database. OSM-dataene hentes automagisk fra data-dumpen en gang i uka (den oppdateres ukentlig) og legges inn i databasen. Her kan man f.eks kun oppdatere de dataene som er endret for å gjøre det litt lettere mtp databaseoppdateringer.

Jeg ser i hvert fall mange utfordringer her, men lurer på om noen har noen inspill? Er dette blitt gjort før, har det noen hensikt, lar det seg gjøre mtp lisenser (så vidt jeg skjønner er OSM under en CC Attribution-Share Alike License, så det burde gå).

Som en “benchmark” kunne man sjekket “datakvaliteten” opp mot f.eks. Google Maps eller lignende tjenester.

Så, enten drep tanken i sin spede begynnelse om det er å finne opp hjulet på nytt, kom med konsttruktive tilbakemeldinger hvis jeg er inne på noe, eller gi meg en oppmuntring!

5 thoughts on “OpenStreetMap som datagrunnlag, masteroppgave?

 1. Vegard Engen

  For det første:

  Lisensen per nå tillater det ikke, da ethvert derivert produkt må lisensieres under den lisensen. Det er dog en av fordelene med den lisensen man vil prøve å bytte til. Men byttet blir komplisert, det innebærer å få tillatelse fra 60000 deltagere, evt. vurdere i enkelttilfellene hvorvidt bidragene til de som ikke svarer har verkshøyde eller ikke, og eventuelt trekke ut dataene som man ikke kan ta med seg.

  Men: De gamle dataene vil selvsagt fortsatt kunne være tilgjengelig under gammel lisens, etc. Dog, jeg er litt spent på hvor mye man faktisk må fjerne…(jeg tror ikke det vil gjelde mye i Norge, og tross alt er jo prosjektet såpass nytt at de aller fleste er tilgjengelig på den email-adressen de registrerte seg med, etc..)

  Men, tilbake til prosjektet: Det er litt falitterklaring å ikke tro på at man kan bli gode nok med frie data til å stå på egne ben. Jeg føler meg temmelig sikker på at dette med høydedata og sånt *vil* løse seg, og innen ganske få år. Og å fylle inn resten av dataene, enten fra landsat, via kilder som blir frigjort eller annet, er noe som vil aksellerere etter hvert som folk får øynene opp for prosjektet.

  jeg er optimistisk mhp å få et godt, fritt kart innen overskuelig fremtid.

  Nettopp derfor tror jeg Statens Kartverk (v/politikerne) må bestemme seg for om de vil ha synlighet på nettet (for flere vil velge frie kart der når de blir bra nok), eller om de vil fortsette å prøve å få lisenspenger.

  – Vegard

 2. Atle

  Takk for tilbakemelding Vegard!

  Jeg ser jeg var litt rask med å tolke lisensen. Vet du hvilken lisens man tenker på å bytte til og når dette byttet eventuelt vil skje? Du er jo inne på noe vesentlig med slike samarbeidsoppgaver, hva skjer hvis noen motsetter seg en endring, og hvordan får man tak i alle bidragsytere..?

  Du kan godt kalle det fallitterklæring, fra et OSM-synspunkt. Jeg ser på saken, som jeg tidligere har sagt, på en mer pragmatisk måte. Sakens fakta er, slik jeg ser det og har redgjort for tidligere, at pr i dag er ikke OSM et fullgodt kart. De har muligheten til å bli det på sikt, men ikke utelukkende via brukerbidrag. Man er avhengig av kartverkets data (i Norge) for å få til dette.

  Det jeg tenker meg er at et slikt prosjekt vil vise hvordan OSM kan bli hvis de får tilgang til kartverkets data. Man vil se en kartportal med gode og oppdaterte data, men vil finne ut at ikke all data er fri. Dermed vil flere kunne stille seg spørsmålet; “hvorfor kan jeg bare bruke deler av kartdatene her fritt?” Dette vil kunne akselere prosessen med å frigi kartdata.

  Web 2,0, cloud computing etc dreier seg jo nettopp om dette, å hente og aggregere data fra forskjellige kilder. I et slikt perspektiv er det, for min del, hevet over enhver tvil at det OSM kan tilby er de tidligere nevnte oppdaterte dataene på et subsett av kartdataene de har. Jeg har også et syn på fri programvare og lignende at de er gode på å få frem løsninger opphavsmennene ikke hadde sett for seg.

  I lys av dette synes jeg ikke det blir feil å bruke OSM til noe annet enn hovedformålet (å frigi komplette kartadata). År er et ganske langt perspektiv i dataverdenen, så selv om man kan jobbe for et mål på sikt synes jeg ikke dette blokkerer for andre løsninger på kortere sikt.

  Imidlertid er det jo slik at så lenge lisensen er slik den er (og tolkningen av den er korrekt, noe den nok er) blir dette prosjektet vanskelig å gjennomføre fra et juridisk synspunkt.

 3. Vegard Engen

  Atle, jeg har ikke deltatt i diskusjonen, men såvidt meg bekjent er det ganske nært forestående, i.e. måneder unna. Da vil arbeidet starte med å kontakte bidragsyterne. Jeg vil tro at de *aller* fleste større bidragsytere vil være relativt lett å kontakte, da de har investert såpass med krefter i OSM at de følger med. Man vil også få advarsel hvis man logger inn uten å ha svart, etc. Men alt dette vet man jo egentlig ikke før man har prøvd.

  Men hvis du skal igang med masteroppgave nå, er det sannsynligvis for tidlig til at lisensspørsmålet er avklart helt.

  Og ja, det er klart man har lov til å bruke OSM til noe annet enn det som det i utgangspunktet “er ment til” (i den grad det er definert at det er “ment til noe”). Det er jo *hele* grunnlaget for frie lisenser og fri programvare og slikt: Frihet til å bygge videre på noe annet!

  Angående avhengighet av kartverkets data: Jeg vil si det ikke er en umulighet å få til en full men ikke meter-nøyaktig dekning av Norge *uten* bruk av kartverkets data. Skal man ha bedre nøyaktighet er jo det også selvsagt mulig men krever betydelig mer ressurser.

  Det er ikke lett, det krever betydelig innsats, men som sagt: Det aksellererer, prosjektet sprer seg, og datatilveksten er ganske så stor!

  – Vegard

 4. Atle

  Takk for svar Vegard! Det burde vel ikke være noe stort problem å få med seg >95% av dataene nei. Masteroppgave blir jo rett over jul, så kan være det blir litt tidlig ja. Kan jo eventuelt ta det teoretisk uten å faktisk bruke dataene, men da faller jo en del bort. Skal følge med på prosessen, regner med at det fåregår en ganske åpen debatt et eller annet sted?

  Full frihet til å gjøre hva man vil (så lenge lisensen tillater det) er jo en hjørnestein i FOSS-bevegelsen, så bra vi er enige der 😉

  Når det gjelder hva som blir det endelige resultatet med tanke på datamengde, kvalitet og nøyaktighet vil vel bare tiden vise. Ingenting er umulig sies det så. Ønsker OSM lykke til med prosjektet, ingenting hadde jo vært bedre. Jeg er bare en liten smule pessimistisk (eller pragmatisk, kall det hva du vil). Og jeg tror uansett at det vil være et “marked” for hybrid-løsninger slik jeg skisserer her.

 5. Pingback: What's Sound?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *