OpenStreetMap i “bushen”

Etter at NRK Beta spurte sine lesere om innspill i forbindelse med den nye Turportalen de skal lage sammen med Turistforeningen og nevnte at de så på bruk av OpenStreetMap har det gått en spennende
diskusjon i kommentarfeltet.

Diskusjonen, som jeg har bidratt til ble startet av Mats Taraldsvik, som mente:

Spesielt hadde det vært moro om dere bruker, og dermed bidrar til, openstreetmap.org…

Vegard Engen påpekte at OpenStreetMap (OSM) mangler høydedata:

jeg skjønner det hvis dere ikke vil basere dere på kun det pga manglende høydedata.

Vidar Gundersen påpeker problemet med Kartverkets (ufrie) kartdata:

Det er ett problem med 1:50.000 M711-serien: Det bevilges ikke penger til å oppdatere stier i kartene. Disse vedlikeholdes ikke, og mange observerer hvor mangelfulle og unøyaktige de er mht plassering av stier.

Martin Bekklund kommer med en annen tanke:

En annen tanke jeg har lekt med i mange år, er muligheten for å gi tilbakemeldinger på kartgrunnlaget til Statens kartverk.

Dette besvares av Vegard Engen:

Tilbakemeldinger på kartgrunnlaget til Statens Kartverk er jeg bare sånn måtelig interessert i, all den tid de fortsatt er interessert i å holde dataene lukket for småpenger.

I en senere kommentar kommer Vidar Gundersen med et ønske:

Det vil være flott å kunne veksle mellom flere kart:
N50, Norge i bilder, orienteringskart (!), OpenStreetMap, med og uten høydedata (feks fritt tilgjengelige SRTM data syd for 60°N), skru av og på visning av bestemte spor eller alle spor, vise OpenStreetMap kartet over de andre kartene. En turkartspesifikk rendring av OSM for norske forhold, med blåstier, skiløyper, map features som dagens OSM kart på web ikke tar hensyn til, osv vil være nødvendig.

Som tilsvar til denne kommentaren (som jeg kanskje ikke leste godt nok) hevdet jeg at:

Når det gjelder kartverkets kartdata er disse sannsynligvis mye bedre enn OSM når det kommer til utenfor allfarvei, det heter vel ikke openSTREETmap uten grunn. Når vi snakker de områdene DNT har stier/hytter i er høydekurver en meget viktig del av kartet, og det har ikke OSM nå. Spørsmålet er om OSM-dataene kan kombineres med andre (ikke-frie) kartdata.

Fram til nå har altså diskusjonen dreid seg om to forskjellige ting, som mange (deriblandt jeg) ikke klarte å skille helt.

 1. Kartgrunnlaget denne tjenesten skal basere seg på
 2. TIlbakemeldingsfunksjon, til Karverket eller OSM?

Flere OSM-aktivister støtter å bruke Kartverkets kartdata:

Poenget er: OpenStreetMap er flott, men jeg skjønner det hvis dere ikke vil basere dere på kun det pga manglende høydedata.

Vegard har et godt poeng ang. høydedata, det er noe et kart for turgåere trenger, men ikke noe OSM har. Jeg vil tro NRK og DNT klarer å skaffe noen data fra kartverket

Dersom dette blir basert på Statens Kartverk grunnet manglende høydedata i OSM, er det svært forståelig. Men, jeg benyttet selvsagt sjansen til å påpeke Statens Kartverks restriktive holdning til å dele

Så konklusjonen må vel være at alle støtter tanken om at tjenesten burde ha det beste kartgrunnlaget som er mulig å oppdrive, samtidig som at man burde kunne gi tilbakemeldinger. Her er meningene delte på om det er OpenStreetMap eller Kartverket som burde få disse.

Etter dette begynner jeg å tenke på OSMs kartdata i “bushen”:

på den annen side er det jo mye lettere å kjøre langs en vei å tracke med gps enn å registrere kantlinjer på fjellvann, bekker etc etc.

Dette argumentet blir imøtegått av Vegard Engen som kan fortelle at man kan bruke f.eks. Landsat-bilder til å tegne vann og breer.

I lys av dette kommer det etterhvert frem at OSM-“gjengen” ønsker seg tilgang til både Karverkets kartdata (som ikke dette prosjektet direkte kan bidra med) og også brukergenerert innhold/DNTs innhold, som Vegard Engen påpeker:

Men ønsker jeg meg å kunne bruke data som blir produsert/publisert via siden til å forbedre OSM? Selvsagt! Jeg brenner jo for OSM-prosjektet, som er veldig relatert til dette da det også trenger geodata.

Så kan man diskutere i det vide og det brede hvordan dette skal løses praktisk, rettighetsmessig og teknisk. Mitt syn er at man burde fokusere på innholdet i løsningen og la kartdatene være basiskart. Hvis OSM kan bruke (så mye som mulig av) informasjonen på denne portalen og OSM kan bidra med data til portalen har man en vinn-vinn-situasjon.

Jeg har tidligere fokusert på åpne standarder, og jeg mener (som mange andre) at kartdata burde være fritt tilgjengelig i et åpent format, slik at det kan komme flest mulig til gode. Når situasjonen er den at de beste dataene ikke er fritt tilgjengelige velger jeg å være så pragmatisk at jeg ønsker å gå for det beste alternativet, så får spørsmålet om åpenhet komme i andre rekke.

For å illustrere forskjellen mellom OpenStreetMap sine kartdata i “bushen” med Kartverket sine søkte jeg opp DNTs hytte Rondvassbu i henholdsvis OpenStreetMap og Kartverkets Norgesglasset, som har N50 dataene.

Norgesglasset har følgende kartdata:

mens OpenStreetMap har følgende:

De aller, aller fleste ville nok foretrekke Kartverkets data her. Jeg er fullstendig klar over årsakene til at OSM har så begrenset med data, men hvis man prøver å være pragmatisk er valget klart. Imidlertid er jo problemet at hvis ingen tar i bruk OSM til slike formål vil man aldri se noe behov for å forbedre dataene, og det vil aldri bli tatt i bruk. Ergo en ond sirkel. Dermed forstår jeg godt OSM-forkjemperenes iver etter å dra veksler på dette prosjektet, og håper at man kan få til et samarbeid som både bidrar til å gjøre tjenesten så god som mulig og gir OSM verdifull input.

Er det noen aspekter jeg ikke har fått med meg, utfyllende kommentarer eller lignende? Husk bare på at dette ikke er et forsøk på å latterliggjøre OSM, men et forsøk på å belyse situasjonen i dag. Vil også takke alle som har bidratt i diskusjonen på NRK Beta, det har vært en lærerik debatt for meg!

18 thoughts on “OpenStreetMap i “bushen”

 1. alexanno

  Orker ikke engang begynne å lese diskusjonen i sin helhet på NRKBeta, men akkurat diskusjonen rundt hvilke data som skal brukes har jeg jo fått med meg.

  Hvis NRKBeta virkelig skal gjøre noe som er stort, nytt og flott, så burde de sikte på lik linje som alle nye trender, tenker spesielt på Tjenesteorientering, Web2.0 (3.0?) og tilhørende WFS, WMS etc. Mer spesifikt burde dette innebære at de “hever” seg over å velge en “leverandør” av kartdata til et gitt kartbildet, men aggregerer fra mange forskjellige leverandører (lokale DBs og eksterne (frie og betal) tjenester). Dette vil jo innebære muligheter som fks: show/hide informasjonen, uavhengig av leverandør og uavhengig av deres visualisering av det. Altså kunne man få opp et kart (i bushen) med uprofesjonelle GPS-trackede/tegnet ruter _og samtidig_ få DNT sine ruter og kartverkets ruter. Osv. osv.

  Om dette er teknisk mulig pr. dags dato vet jeg ikke, men det burde det være. Og enkelt burde det også være å få til. Men det fordrer jo til mer avanserte servicer enn WMS’er, hvis man vil unngå en kompleks bilde-aggregering i “service-bussen”.

  Det sagt. Enig i deg Atle, tror OSM har en lang vei å gå, og tror definitivt ikke de klarer seg helt alene, de trenger profesjonell data i tillegg til brukergenerert data, og da blir spørsmålet om det vil være så åpent lenger.

  Kanskje denne kommentaren skulle ha blitt postet på NRKBeta også, vel enklere her:)

 2. Øyvind Solstad

  Takk for omtale! Vil bare korrigere at det er ikke NRKbeta som skal lage tjenesten. Vi vil kanskje være rådgivere, og presentere prosessen og beta-versjoner på nettsiden. Men det er NRK Natur som skal stå for prosjektet.

  Debatten om OSM tok jo helt av, og det har aldri vært intensjonen at dette nye prosjektet bare skulle bruke data fra OSM. Det sier seg selv at det ville gå galt.

  Øyvind Solstad
  Redaktør, NRKbeta.no

 3. Atle

  @Øyvind Solstad: takk for oppklaringen der, må ha vært meg som leste feil. Hadde vært i etterkant vært interessant med en artikkel fra dere om hvordan en “kravinngentingsprosess” via blogg fungerer..?

  Når det gjelder OSM viser det at man har mange som er brennende opptatt av dette, og man kan jo forstå det. Imidlertid tror jeg at en kombinasjon vil være praktisk, slik du påpeker i din siste kommentar på NRK Beta (/NRKbeta, hvrdan det skal det skrives?)

  @alexanno: Du har absolutt et poeng. Man burde bruke de dataene som er best i ethvert tilfelle. I tillegg støtter jeg tanken om å bruke noe mer avansert enn WMS, da er jo styling avhengig av leverandøren. Skal man kombinere lag fra flere tilbydere vil nok kartografien lide.

  Vet heller ikke helt hvordan man skal gjøre slikt, men det burde jo gå?

 4. Vegard Engen

  Øyvind:

  Du la litt opp til debatten selv 🙂 Selv er jeg lett å trigge, og klarer sjelden å la noe være ubesvart når jeg er såpass involvert og vet så mye om det som OSM og frie kartdata.

  alexanno:

  OSM kan ha svært god bruk for alt de kan få av frie data, men grunnlaget for OSM er og blir at det skal være en fri lisens, så å gå på akkord med det for å få kommersielle data blir nok aldri aktuelt. Da kan vi like gjerne bruke Google Maps, tross alt – det er også gratis men ikke fritt.

  Men, jeg tror du tar feil hvis du tror at vi ikke kan bli “godt nok” til f.eks. grunnlagskart for denne tjenesten uten det du kaller profesjonelle data (med det mener du vel lukkede data). Husk at det ikke er et krav for oss at det ikke skal ha kostet penger – det har ingenting med saken å gjøre – så å kjøpe tjenester for rett og slett å lage/samle/komplettere det vi mangler, *kan* bli aktuelt hvis vi finner kommersielle aktører som er villig til å være sponsor.

  Og før du sier at *det* er umulig – fri programvare har bevist til gangs at svært sterke kommersielle krefter godt kan bidra til frie prosjekter dersom de tror det gavner dem. Og tilgang til gode nok frie kartdata vil gavne *mange*.

  Merk at jeg bruker “gode nok” ofte. Jeg har ingen tro på at vi får meter-nøyaktighet uten de offentlige kartdataene – men det trenger vi heller ikke for *svært* mange tjenester – noen meters feilmargin er akseptabelt for kart på web, men ikke når du skal prosjektere huset ditt 🙂

  Og til Atles opprinnelige post:

  Selvsagt “ønsker” vi oss kartverkets kartdata, men annet enn litt fokus på saken samt bevissthet rundt dette med frie kartdata kan vi ikke forvente å få via dette prosjektet.

  Og jeg sa jeg var lite villig til å bidra med kartinnsamling for kartverket, og det står jeg for. Når de (vel, politikerne) insisterer på at penger er viktigere enn å dele, da får de også ta konsekvensene av det, og så får vi andre heller bidra til noe som på sikt blir bra nok til det meste 🙂

  – Vegard

 5. alexanno

  Vegard:
  Jeg mente absolutt ikke at OSM ikke kan brukes i det hele tatt, _men_, jeg mener heller ikke at man burde velge mellom enten fri/åpen data og lukket data.

  Er veldig klar over at mange FOSS-prosjekter har vært veldig vellykkede, og ofte overkjørt mange lukkede, kommersielle aktører, (Sun med Java, MySQL etc). Men, vet også om mange det har gått ganske dårlig med – og summert er kanskje disse flere? Uansett. Det er en annen diskusjon.

  For en potensiell bruker av kartdata, som fks. NRKBeta/NRK Natur, så er jo naturligvis ønsket om den aller beste informasjonen tilgjengelig ønskelig. Men så kommer andre begrensninger, som økonomi inn. Så om OSM gir “gode nok” data for hele Norge, så er jo tilfredstiller vel ikke det alene ønsket til brukeren?

  Derfor er jeg så ekstremt ivrig på å blande alle data, uavhengig av lisens, ideologi, kostnader o.l. Kjøp det man har råd til, bruk alt som er gratis/åpent og bland det sammen, fortrinnsvis helautomatisk. Er du ikke enig i dette?

  Problemet med kart og underliggende kvaliteter er at vi som sluttbruker oppfatter kart som korrekte, nesten alltid. I en “blandingsløsning” _må_ det inkorporeres mekanismer for å eksplisitt kommunisere semantisk korrekthet. Anbefaler forsåvidt det for alle kart.

  Kan se at det fort oppstår en slags “hat-kultur” mellom åpen og lukket, både informasjon og software. Men det gagner ikke de som faktisk skal bruke det, altså “kjøperen” om en vil. Apple har vel ikke brydd seg så veldig mye om denne “kulturen” og blander fritt og freidig åpen og lukket til hva som kan regnes som en suksess. Apple er kanskje litt banalt eksempel, men det er etterhvert ganske mange som blander det beste fra begge verdener, hvor mange er det ikke som bruker MySQL og legger lukket, kjøpt, software på toppen?

  Øyvind:
  Når det gjelder løsningen til NRK* så anbefaler jeg på det aller sterkeste å ta en grundig kikk på EU’s INSPIRE direktiv [1]. Regner med Norge vil følge dette i fremtiden, selv om de ikke gjør det nå. Uansett så kan NRK* være retningsgivende på hvordan man burde organisere en romlig infrastruktur 🙂

  Er også svært interessert i hvordan dere jobber videre med dette prosjektet; kravinnhenting/modellering, arkitektur-diskusjonen osv. Hva med å lage en blogg-serie om dette? Hadde vært veldig interessant, og veldig Dev2.0 😉

  [1] http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm

 6. Atle

  Som jeg (og andre) har konkludert med før burde man i dette tilfellet (turportalen) bruke de kartdatene som er best, uavhengig av leverandør. Måten å gjøre dette på som alexanno skisserer er spennende og er utviksomt fremtiden. Hvis ikke det er mulig pr. dags dato burde det ikke være umulig å samle alle data (på en sentral server) og bruke disse til å generere et best mulig kart (både med tanke på kartdata og kartografi, kartets utseende).

  Her tror jeg også vi er inne på hvilken rolle OSM kan spille i fremtiden. Jeg antar at kartdata med tiden VIL bli fri og åpent tilgjengelig. Da kan man såklart bruke tid og krefter på å legge disse inn i OSM, noe som vil gi den tjenesten et betydlig bedre kartgrunnlag.

  Imidlertid er det (slik jeg har forstått det) slik at OSM baserer seg på brukergenererte data. Hvis vi kommer dit at annen data (f.eks kartverkets) kan legges inn vil mye av de brukergenererte dataene bli overflødige, da de ikke er like nøyaktige som eksempelvis kartverkets åpne kartdata. Jeg tenker da at OSM burde fokusere på det de er gode på: oppdaterte, brukergenererte kartdata tracket vha GPS. Hva slags data er dette? Dette er typisk linjedata fra linjer man kan bevege seg langs (veier, stier etc) samt Points Of Interest (POIer) på severdigheter, rasterplasser etcetc. Dette er data kartverket kanskje ikke er så gode på, ref. Vidar Gundersens kommentar på NRK Beta: “Det bevilges ikke penger til å oppdatere stier i kartene [til kartverket]”

  Frivillig innsats er vel og bra, og trekker man paralellen til OpenSource finner man (som nevnt) mange eksempler på software som overgår den fra lukkede selskaper. Imidlertid er det, som jeg ser det, en stor forskjell på software og kartdata:

  Software kan utvikles (mer eller mindre) ved bruk av en PC. Det kreves ikke dyrt utstyr for å utvikle god software. Når det gjelder kartdata er situasjonen en annen: Man må ta flybilder, man må gjerne ut i marka å måle, man må gå gjennom en prosess med å “ta bildene ned på jordoverflaten” (aerotriangulering), man trenger spesialdesignet hardware for å betrakte bildene i stereo. Det er i bunn og grunn mye av det samme som å trace en isbre fra et Landsat-bilde, men i en helt annen skala. Dermed er terskelen for å generere kartdata på dugnadsbasis en helt annen enn for software. Merk at jeg nå IKKE snakker om linjer og punkter som kan trackes med GPS, selv om profesjonelt utstyr også kan få større nøyaktighet her (men for et bil/turkart trenger man ikke vegkant, midtlinje i veg etc, man trenger en veg).

  I tillegg har vi diskusjonen om nøyaktighet. OSM klarer ikke å oppnå meternøyaktighet (i mange tilfeller), og det er i mange tilfeller heller ikke hva man trenger. Ikke når man skal kjøre bil eller orientere seg fra pc-skjeren og finne ut hvor en butikk ligger. Imidlertid er saken en annen når man skal ut i naturen og orientere seg. Man er fra før vant til at “kartet lyver ikke” og all den tid det finnes muligheter for å få denne nøyaktigheten vil man ikke nøye seg med noe dårligere. Fra mine dager som orienteringsløper husker jeg at jeg fort ble inprentet “stol på kartet, ikke på hva du tror”. Vi forventer altså et kart med god nøyaktighet, og jeg tror det skal mye til for å få oss til å akseptere noe annet. En paralell til OpenSource: bruker folk Apache fordi det er gratis eller fordi det er bedre enn MS ISS? Sant nok, fravær av pris gjør at vi er mer overbærende for feil, men vi forventer forsattt kvalitet.

  Som jeg også har sagt før er det når det gjelder kartdata tilfeller hvor “ingen data er bedre enn unøyaktige data”. Her tenker jeg på navigasjon på vidda f.eks. Det er jo fortsatt slik at man anbefaler folk å ha med seg kart og kompass på fjelltur og ikke stole blindt på GPSen. Dette er en kombinasjon mellom GPS-unøyaktighet, manglende/unøyaktig kartdata i GPSen og det faktum at en GPS kan få flatt batteri (noe et papirkart ikke gjør). Hvis en turportal skal ha muligheten for å printe ut kart (som erstatter for kartverkets turkart) må disse basere seg på data som er minst like nøyaktige som kartverkets sine.

  Poenget mitt er altså at man burde få til en sameksistens (som også alexanno er inne på). OSM har sine områder der de har store muligheter til å bli bedre enn kartverkets data, og kartverket har på sin side områder der OSM neppe kommer til å kunne måle seg. Så er det bare opp til departementene (regjeringen?) å få kartverket til å frigi sine data. Selv når dette skjer (for det både må og vil skje) tror jeg OSM kan sameksistere med kartverket.

  Jeg ser selvfølgelig at OSM ser på det som et problem at de mangler mye data og prøver å legge inn dette selv, hvis ikke hadde det blitt en begrenset tjeneste. For “foran skjermen”-formål er det oftere slik at “unøyaktig er bedre enn ingen data” og all den tid OSM prøver å lage et fullverdig nettkart og brukergenerering er eneste mulighet er dette en god strategi. I et lengre perspektiv burde man jobbe for å frigjøre kartverkets data og la OSM fokusere på det feltet der de kan bidra mest: oppdaterte data basert på GPS-tracking.

  Til slutt: Jeg synes dette er en meget spennende debatt og med et initiativ som OSM tror jeg det er lettere for myndighetene å se at det er et krav fra folket om at kartdata er viktig og ikke burde lukkes inne slik det er nå. Brukergenererte data er også et meget spennende område, og det er artig å se at det er på god vei inn i også det noe trauste kartmiljøet. Jeg vet det er mange i bransjen som er meget opptatt av nøyaktighet og dermed rynker på nesen over OSM (på samme måte som mange rynker på nesen når det gjelder Wikipedia). Imidlertid er kartbransjen i endring, både grunnet aktører som Google og OpenSource- og OSM-miljøer.

 7. Mats Taraldsvik

  Diskusjonen tok jo helt av! Varslings-e-postene strømmet inn en periode – avsenderadressen er forresten ganske artig.

  Interessant lesning. Er det noe miljø rundt openstreetmap i Trondheim / NTNU ?

  Et poeng, som jeg tror jeg nevnte hos nrkbeta, er at osm også baserer seg på vektorgrafikk. Det er det sikkert flere som gjør, men det at du i osm kan eksportere den delen (og zoomnivået) av kartet du er interessert i, direkte til .svg-format, er ekstremt nyttig om du vil endre på noe før du skal skrive ut kartet. Tenk deg at du bare har en sort/hvitt-skriver. Da er det kanskje noen farger du vil endre på, slik at de viktigste gråtonene blir lettere å se. Du kan også farge stier osv, fjerne et par veier, bygninger, eller hva du ønsker.

  Tviler på at dette er mulig med proprietære kart. Problemet er jo nettopp at du ikke har frihet til å gjøre hva du vil. Det kan jo være viktig for en tjeneste som baserer seg på kart.

  Før myndighetene får øynene opp for frie kartdata, bør f.eks universitetene forsøke å engasjere folk. Jeg tror det er alt for lite utbredt, og dermed har antakelig ikke myndighetene hørt om openstreetmap.org. De (regjeringen) snakker mye om åpne formater, fri programvare, men det ser, som vanlig, ut til å være mest prat. Dog, det er en annen diskusjon.

 8. Atle

  @Mats Taraldsvik: Meg bekjent er det ikke noe OSM-miljø i Trondheim/NTNU. Skulle man funnet noen på NTNU ville vel Geomatikk vært nærliggende, men tror ingen her jobber med det.

  Vektordata det formatet som brukes i de aller, aller fleste kartsystemer i dag. Kartverket tilbyr sine kartdata i vektorformat (shapefiler eller sosi-filer som kankonverteres til shape). De har vel noe raster også, men er vel ikke store etterspøreselen. Altså hvis du kjøper denne dataen..

  SVG-eksport er fint til utskrift, men for å bruke kartdatene vidre savner jeg et format som f.eks shapefiler (ikke åpent, men de-facto standard) eller GML/KML. Ser at det tilbyes “OpenStreetMap XML Data”, som kanskje er rimelig likt G/K-ML ?

  Man kan vel egentlig bare glemme å fritt få tak i datagrunnlaget til Google og andre som svg, shape eller XML, så der er OSM mer praktisk. Men som jeg har hevdet tidligere: Man må arbeide for at kartdatene skal frigjøres og ikke bare basere seg på at OSM skal brukergenerere alt (av de årsaker jeg argumenterer for i forrige kommentar).

  Det at beslutningstakerene ikke vet nok er nok et faktum. Det sier jo sitt når Kartverket bruker OpenSource produkter men ikke har frigjort kartdatene. Imidlertid har jo regjeringen gått inn for ODF som standard, så de er nok klar over at det er noe på gang. Det at OSM finnes er jo også en pekepinn på at mange ønsker nettopp frie kartdata, et ønske som burde etterkommes!

 9. Vegard Engen

  Atle:

  Det er feil å si at OSM fokuserer på brukergenererte data. OSM fokuserer på *frie* data, og her i landet vil det stort sett si brukergenererte siden de offentlige ikke er fri.

  I USA, derimot, er offentlige kartdata fritt tilgjengelig under public domain. Der er datasettet importert i OSM, og mye av jobben går ut på hvordan man mapper datasettet inn i OSM. Det pågår en jobb for å finne ut hvordan man oppdaterer med det *nye* datasettet, og dette vil være nyttige erfaringer *når* (nei, ikke hvis, når) Statens Kartverks data blir åpnet under en fri lisens.

  Det samme gjelder igrunnen nederland, der er også hele landet dekket av importerte data.

  Mao: Frie data, ikke nødvendigvis brukergenererte.

  Men: Det vil alltid være steder vi er bedre enn de offisielle – *for* eksempel kan vi bli adskillig bedre på stidekning enn kartverkets data. Veldig mange turentusiaster er også kartinteresserte, så får vi opp interessen kan stinettet vårt bli *ekstremt* bra. Det skal veldig lite til, igrunnen.

  Det er klart det er et problem at vi mangler mye data. Men, enn så lenge kartverkets data ikke er åpne, må vi bare samle disse dataene der vi finner dem. Og vi finner dem, før eller siden. Ja, selv høydedata er jeg sikker på at vi får før eller siden, med eller uten kartverkets hjelp.

  Vi går ikke og venter på kartverkets data, eller nøyer oss med å være et supplement. Vi vil ha fullstendige data som er fri. Og vil ikke kartverket, ja så må vi lage eller finne fra andre kilder. Og dette er vi i vår fulle rett til, Statens Kartverk eier jo ikke geografien i seg selv…

  Når det er sagt: Jeg tror du vil finne mange i Statens Kartverk som egentlig er enige med oss, og som gjerne vil bidra. Så jeg håper det også skjer litt lobbying innenfra for å få lov til å frigi data.

  Og som jeg var inne på: Kanskje kan vi ta det litt gradvis? Fjell, vann, skoger, isbreer, grenser og annet som er vanskelig å måle inn selv, hadde hjulpet utrolig. Veier og stier har vi tross alt mulighet til å samle selv, og der er vi når vi først setter igang stort sett mer nøyaktige (i datakvalitet, ikke i posisjonskvalitet) enn Statens Kartverks data.

  Det er mange muligheter. Men, når Statens Kartverk frigir sine data, vil vi importere disse dataene og bruke de i OSM-sammenheng. Som et supplement til, og trolig en erstatning for, mye av våre data – men ikke alle, for vi er bra på en del områder!

  – Vegard

 10. Atle

  Vegard: Jeg tror vi i bunn og grunn tenker ganske likt. selv om vi kanskje har et litt forskjellig syn på OSM.

  Jeg fokuserer på det brukergenererte aspektet ved OSM da det er det som er det unike ved denne tjenesten (i tillegg til lisensen selvsagt, tviler ikke på at det er litt av en jobb å gå fra diverse, proprietære filformater på diverse Public Domain kartdata) er de brukergenererte dataene, som har forutsetninger til både å være dekkende og oppdatert, som du nevner i forhold til turgåere etc.

  Det å bruke public-domain kartdata fra eksempelvis myndighetene i USA gjør at de brukergenererte dataene blir brukbare (man kommer kort med bare veier og stier). På dette grunnlaget mener jeg at OSM på lang sikt burde fokusere på brukergenererte data. Det at de også jobber for generellt å frigjøre kartdata er udelt positivt!

  Selvsagt har alle lov til å samle inn kartdata på den måten de selv ønsker, det skulle bare mangle. Det jeg mener er at kartverket (og deres leverandører) har ressurser og kunnskap som gjør at de er i stand til å samle inn mye mer nøyaktige data enn ildsjeler i OSM. Dette koblet med det faktum at Kartverket er statlig gjør at de burde levere dataene tilbake til folket.

  Jeg tror også at mange i Kartverket støtter dette synet og håper de jobber for å få frigjort disse så fort som mulig. Fram til det skjer er det udelt positivt at OSM samler og genererer annen data!

  Over til noe annet: (og dette er et spørsmål, da jeg regner med at du kjenner OSM bedre enn meg) jeg prøvde for en stund siden å få tak i et oversiktskart over Norge i shape-format. Jeg prøvde å hente det via OSM, men valget “OpenStreetMap XML Data” var ikke tilgjengelig under “Export”, og jeg var ikke interessert i noe bildeformat (da jeg skulle bruke det i Geoserver) (ser nå at jeg kunne eksportert til .OSM for å konvertere til GML og så til shapefile). Imidlertid fant jeg til slutt Level 0 kartene over verden og fikk plukket ut Norge der.

  Det jeg dermed lurer på om OSM har er en metode for å eksportere et spesifikt kartlag (evt innenfor et område) til et format som GML/shape etc. All den tid dataene er frie burde jo dette være mulig?

 11. Mats Taraldsvik

  Atle,

  Synd at det ikke er noe miljø for osm her – teknologihovedstaden. NTNUI’ere kunne jo både hatt nytte av, og bidratt, f.eks. Ja, vektorgrafikk er vel uansett det mest praktiske, så de fleste bruker det vel.

  Formatene som brukes ellers kan jeg lite eller ingenting om. Geomatikk er forøvrig interessant som studieretning til neste år (I&IKT), men det er jo så mye (vidt forskjellig) å velge i!

 12. Atle

  Mats: Du har absolutt et poeng, men jeg tror kanskje mye av fagmiljøet fortsatt ser på OSM som en kuriositet, selv om jeg hører rapporter fra GIS konferanser internasjonalt der OSM debatteres. Gi det noen år så kanskje miljøet her oppe kommer på banen.

  Man skal heller aldri si aldri, bruken av OpenSource her nede har vært rimelig ikke-eksisterende, men nå er vi to stk som skriver prosjekt om OSS GIS og to andre som bruker OSS produkter i prosjektoppgaven. Så man står ganske fritt til å påvirke her.

  Du går I&IKT ja, det hadde jeg vel egentlig fått med meg tror jeg. Uansett om du velger Geomatikk eller ikke (noe jeg jo anbefaler å gjøre) vil jeg anbefale deg å få tatt faget “Geografisk Informasjonsbehandling 1”, dette er en introduksjon til nettopp Geografisk Informasjonsbehandling og Geografiske Informasjonssystemer, kan sikkert bidra til å øke den grunnlaggende forståelsen en del.

 13. Atle

  Takk for innsatsen Vegard! Jeg fant http://download.geofabrik.de/osm/europe/ som har en fil med data for Norge i shapefiler, det var det jeg lette etter. Imidlertid fant jeg ikke et linjetema med norges grenser eller kystlinje eller et flatetema med norge som en flate. Jeg fant som sagt sist WMAP 0, som jeg fikk brukt. Ikke noe stor jobb det heller (åpne i uDIG, eksportere norge til ny shapefil og reprojisere med ogr2ogr) men synes det er litt rart at ikke denne fantes på osm..

  Lurer også litt på hvorfor ikke XML-valget fungerer på export-siden.. Har du noen anelse her? Eller er det bare at den ikke liker Opera?

 14. Vegard Engen

  Det er et miljø for OSM i Trondheim.

  Trondheim begynner å bli ganske bra – og bymarka er godt dekket med stier!

  – Vegard, som har Bergen som base.

 15. Vegard Engen

  Hei Atle,

  OSM forsøker å være et komplett kart, og ikke kreve at du kjøper andre lisensierte data for å være brukbare. Mao: Så lenge Statens Kartverks data ikke er frigjort, kommer en betydelig del av arbeidet til å være å samle frie data også på de områdene de offisielle kartene inneholder bedre data enn vi noengang kan få.

  Export-siden bruker jeg sjelden selv, jeg bruker heller apiet som jeg viste til tidligere i tråden. Det er beskrevet på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Xapi – og beskriver hvordan du kan hente spesifikke data innenfor et gitt område. Bruker dog gjerne export-tabben for å finne koordinatene jeg skal gi til apiet.

  – Vegard

 16. Pingback: HC SVNT DRACONES » Kartverket, kartdata og OpenStreetMap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *