Kirkekaos

Det er visst snart kirkevalg, jeg følger ikke med, all den tid jeg ikke er medlem i DnK. Imidlertid registrerer jeg at Dagbladet melder at rundt 50 000 personer er regnet som medlemmer uten å være det.

Både Dagbladet og Hedningsamfundet peker på Kirkelovens §3, som sier følgende i avsnitt 2:

Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem. Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske kirke, kan de melde fra til kirkebokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn under denne.

Men, etter hva jeg klarer å se, burde ikke dette være nok, da det i avsnitt 7 står ganske så klart:

Den som ikke tidligere er døpt, må la seg døpe etter Den norske kirkes ritual for å kunne bli medlem av kirken.

I tillegg synes jeg jo avsnitt 6 burde tale imot en slik praksis:

Den som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av Den norske kirke.

Man må altså være over 15 år for å melde seg inn i DnK. Hvordan kan man da si at barn av medlemmer automatisk blir medlemmer. Igjen siterer jeg Dawkins:

Please, please raise your consciousness about this, and raise the roof whenever you hear it happening. A child is not a Christian child, not a Muslim child, but a child of Christian parents or a child of Muslim parents.

Men skulle du nå ha fått et slikt valgkort er det visstnok mulighet for å melde seg ut via det. Anbefaler deg isåfall å benytte muligheten. Eller så kan du stemme. På en fundamentalist 😀

7 thoughts on “Kirkekaos

 1. Alexander Nossum

  Jeg finner det ganske skremmende at et trossamfunn faktisk kan anta at nye borgere (i.e. barn) mest sannsynlig er medlemmer. Det gir ingen mening i det hele tatt at et barn er medlem av et trossamfunn.

  Ingen tvil om at “voksne” mennesker kan melde seg inn i hva de måtte ønske, men å påtvinge dette er hårreisende.

  Jeg vil tro medlemstallet vil falle dramatisk når folk finner ut at de faktisk er medlem av noe de ikke er interessert i.

 2. Atle Post author

  Så enig, så enig!

  Hørte på nyhetene at det var snakk om 100 000 feilregistreringer, i tillegg får vi jo alle de om finner ut at de “bare er med”. Så ja, en tydelig nedgang i medlemstallet tror (og håper) jeg vi får se!

 3. Peter

  Dette oppfatter jeg som en misforståelse, som sikkert kommer av at dette sentrale såkalt medlemsregisteret skiller mellom medlemmer og tilhørige. Det er altså ingen nødvendig motsetning mellom det som siteres her fra avsnitt 2 og 7. Medlem av Dnk er de som er døpt, tilhørige er de som er på listen utelukkende pga foreldrene.

  Når det gjelder om barn skal kunne stå som tilhørig og/eller medlem i et tros- og livssynssamfunn, kan jeg bare melde at det skulle bare mangle at et barn skal kunne høre med, og både oppleve og virkelig ha tilhørighet.

  Hvilket ikke betyr at jeg ikke har noe kritikk å komme med om Dnk. Selv om jeg er medlem.

 4. Atle Post author

  Peter: Skillet mellom medlemmer og tilhørende var for meg ukjent, og jeg tror ikke det er så mange som har hørt om dette. Hvis dette er tilfelle er det dog et poeng.

  Når det gjelder barn skal jeg ikke nekte foreldre å ha med sine barn i kirken, på gudstjenester og andre aktiviteter. Det er så klart opp til den enkelte forelder. Men, og her kommer et stort men: det å anta at barnet er kristent (dvs troende) er en annen sak. Derfor mener jeg at man ikke burde døpe eller “fullverdig melde inn” små barn som ikke kan gjøre seg opp en egen mening.

  Dette blir på samme måte som med politiske partier: Jeg vil ikke nekte et Ap-medlem å ha med ungen på partimøter, og på sosiale sammenkomster i regi av AP, men det å melde inn barnet som medlem, det synes jeg blir feil. La barnet selv bestemme.

  Det er kanskje en vag grense mellom medlem og tilhørende som dekker dette, men på den annen side er ikke dette mye kommunisert… Eller er det bare jeg som ikke følger med?

 5. Peter

  Jeg er enig i at det er mye som ikke er kommunisert, i alle fall ikke kommunisert godt nok. For egen del har jeg de siste fire-fem årene eller så gått i Dnk og etter hvert også engasjert meg en del. (og vært medlem hele livet så dette med medlemsskap har ikke vært et tema.) Og jeg kan trygt si at jeg pga ulike oppslag om medlemsrotet de siste to ukene har lært en del.

  Når det gjelder dette med tilhørende og medlem, mener jeg å ha registrert at også andre tros- og livssynssamfunn har et slikt skille. Og da ikke bare religiøse samfunn. Men ikke alle praktiserer det likt. Hos for eksempel Dnk skjer det automatisk dersom den ene av foreldrene er medlem. Mens hos i alle fall noen andre samfunn må foreldre/foresatte selv foreta denne “innmeldingen” (altså innmelding men ikke som medlem).

  Og på min liste over ting jeg mener det i det minste er god grunn til å diskutere i Dnk, står nå også denne ordningen med at man automatisk blir innmeldt som tilhørende dersom den ene av foreldrene er medlem.

  Dette med at også barn i Dnk kan være fullverdige medlemmer har nok å gjøre med hva man mener tro er, en Guds gave uavhengig av faktorer som alder, følelser (hva hvis barnet griner under dåpen) osv.

  Men at Dnk som kjent legger opp til at de som nærmer seg 15 år tar et selvstendig valg overfor Dnk og sikkert også høyere makter. Og at som kjent alle norske borgere når man er 15 år selv har myndighet til å melde seg ut og inn av tros- og livssynssamfunn.

 6. Audun Sæther

  Å kunne melde inn barn i en religiøs organisasjon burde vært forbudt. Religion er, ihvertfall etter min mening, 100% en privatsak, og noe man ikke bør ta beslutninger rundt før man er minst 15. Jeg håper at det snarest blir gjort endringer i dette systemet.

  Tilhørende eller medlem spiller forsåvidt ikke så ekstremt stor rolle, da begge deler medfører at man får en tilhørighet til en religion man ikke har muligheten til å skjønne hva er når man er så liten.

  Forøvrig bør vi jo få bort den hersens paragrafen i grunnloven som sier at jeg er kristen. Jeg er 0% kristen, men 100% norsk. Så det så!

 7. Atle Post author

  Støtter deg 100% her Audun. Jeg synes skillet mellom tilhørende/medlem blir ullent og ikke kommuniserer noe. Medlem er man når man selv har bestemt at man skal være det, og da er man det med alle de følger det har. Noen slags mellomting synes jeg blir feil.

  Og ja Peter, vi har heldigvis lov til å melde oss ut og inn som vi vil. Det skulle nå bare mangle! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *