303-redirects fra folk.ntnu.no

I forbindelse med flyttinga mi ønska jeg å få redirecta alle sider fra den gamle hosten (folk.ntnu.no) til www.atlefren.net

Det å redirecte kun hoveddomenet gjøres greit med to linjer i .httaccess
redirectMatch 301 ^(.*)$ http://www.atlefren.net
redirectMatch permanent ^(.*)$ http://www.atlefren.net

Men dette fører jo til at alle requests til folk.ntnuno/atlefren/xxx føres til www.atlefren.net. Jeg vil jo beholde lenkestrukturen med permalenker også.. Da måtte jeg hacke til litt på den opprinnelige .httaccess fila jeg lagde for å fikse permalenker på stud.ntnu.no, den så slik ut:
Options FollowSymLinks

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /atlefren/wordpress
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /atlefren/wordpress/index.php [L]

# END WordPress

Etter å ha lest litt på http://tomclegg.net/rewriterule testa jeg å skrive denne om til:
# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /atlefren/wordpress
# .htaccess in root of example.com
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ http://www.atlefren.net/$1 [R]

# END WordPress

Som faktisk funka. Eneste problemet er nå at underkataloger på folk.ntnu.no som ikke omfattes av wordpress leder rett til www.atlefren.net, men det får vi leve med, med mindre noen har noen gode forslag?

2 thoughts on “303-redirects fra folk.ntnu.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *