Permalinker i wordpress på stud.ntnu.no

Jeg har lenge kjørt wordpress på stud.ntnu.no, og har brukt standard lenkenavn (dvs: linker på formen index.php?page_id=xx). Imidlertid ble jeg i dag tent på ideen om å bruke permalinks, altså linker på formen

/år/måned/dag/postnavn.

imidlertid skulle ikke dette være så lett. Det fungerte greit på en testblogg som lå på en underkatalog, men når jeg skulle teste det samme på hovedbloggen (som ligger i atlefren/wordpress, men med index-fil i public_html) ble det rot når jeg brukte den automatiske permalink-generatoren i WordPress (Settings -> permalinks) Alle sider jeg prøvde å gå til gav meg en “403” feil.

Dermed tenkte jeg å gå gjennom hva jeg gjorde for å fikse dette:

Først laget jeg filen .htaccess i public_html mappa mi (der index.php ligger) og gjorde den skribar for wordpress

touch .htaccess
chmod 766 .htaccess

Så logget jeg inn på wp-admin Settings -> Permalinks og valgte “Day and name” og “Save Changes”. Nå var alle linker av typen /år/måned/dag/postnavn, men disse gav meg 403 errors. Dermed bestemte jeg med for å se på .htaccess-fila mi (nano .htaccess), og endret denne slik at den ble seende slik ut:

Options FollowSymLinks

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /atlefren/wordpress
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /atlefren/wordpress/index.php [L]

# END WordPress

der atlefren er navnet på webkatalogen min på stud.ntnu.no og wordpress er mappa wordpress ligger i (mens index.php ligger direkte i atlefren)

etter å ha endret dette lagret jeg og testet, og alt fungerte fint! Dermed endret jeg rettigheter på .htaccess, slik at kun jeg kan skrive til den:

chmod g-w,o-w .htaccess

Som du ser har jeg nå slike fine url’er som er mer leservennlige, så dermed har det jo fungert fint!

2 thoughts on “Permalinker i wordpress på stud.ntnu.no

  1. Atle

    Sier bare lykke til! Googla endel wordpress permalink 403, og de fleste tipsene jeg snubla over var “Options FollowSymLinks”. Du får forresten ha gratulerer med dagen i dag Espen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *