LaTeX-tips del x

Dere får ikke fred, hver gang jeg finner ut noe fornuftig å LaTeX må jeg si fra et sted, og hvor er vel mer naturlig enn her?

Denne gangen har jeg hjulpet andre med å sette opp en LaTeX-mal, og da møter en fort på nye utfordringer og ting man ikke har tenkt over før. Disse tenkte jeg å dele her.

Avsnittinndeling

LaTeX bruker vanligvis innrykk for å skille mellom to avsnitt, slik som på bildet under:

Jeg synes dette er flott, det bruker ikke unødig whitespace, og det er oversiktlig. Imidlertid er ikke alle enige, de vil ha en tom linje som avsnittseparerer. Da kan man bruke pakka parskip, denne legges til i preamble slik:
\usepackage{parskip}
Da blir skillet mellom avsnitt slik:

Endre \ref og \eqref

For å referere til figurer og tabeller bruker man gjerne \ref, denne printer tallet på tabellen/figuren, dvs 1, mens \eqref printer tallet i en parantes, (1). Noen ønsker imidlertid å referere til en ligning på formen (ligning 1). For å få til dette kan man lage en ny kommando, jeg valgte å kalle den \lign, denne lages slik (i preamble):
\newcommand{\lign}[1]{(ligning~\ref{#1})}
og kalles da med
\lign{eq:std}
Dette kan man jo også bruke for å slippe å skrive table~\ref{tab:values} hver gang, man kan da lage en kommando \tab{} på formen:
\newcommand{\lign}[1]{table~\ref{#1}}
f.eks.
Her setter kun fantasien grenser 😉

Hvis man ikke trenger \eqref{} i det hele tatt kan man jo bruke \renewcommand istedenfor \newcommand også..

“Overskrift” inn i ToC

Det er mulig å legge til diverse ting i innholdsfortegnelsen (ToC), for eksempel kan man få inn en henvisning til referanselista med
\addcontentsline{toc}{section}{Referanser}
Imidlertid er ikke dette ønskelig i alle tilfeller, spesielt gjelder dette vedlegg. Alle sections i vedlegget legges jo til i ToC, men overskriften “Vedlegg” skrives ikke. Ved små oppgaver, der man ikke har noen “forside” for vedleggene, får man en referanse til Vedlegg på samme side som første vedlegg om man bruker trikset over. En måte å få dette til er å legge til en linje i ToC der det står Vedlegg, men uten sidenummer. Dette kan man hacke til med:
\addtocontents{toc}{\contentsline {section}{\numberline {Vedlegg}}{}{}}
Dette gir følgende resultat:

Custom headere på vedlegg

For å markere hva som er vedlegg kan man bruke spesiell nummerering på vedleggssidene, som jeg har gjort i malen min (\renewcommand{\thepage}{A-\arabic{page}}), og man kan sette på en “overskrift” på den første vedleggssiden. En annen løsning er å sette det i headeren, typisk å skrive Vedlegg X på et passende sted. Dette kan du gjøre med fancyhydr, lag en egen stil du kaller vedlegg, ved å legge til følgende i preamble:
\fancypagestyle{vedlegg}{ %
\fancyhf{} % remove everything
\fancyhead[LO]{Appendix \Alph{section}} %print appendix #
\renewcommand{\headrulewidth}{0.5pt} % and the line
\fancyfoot{} % get rid of footers on plain pages
\renewcommand{\footrulewidth}{0pt} % and the line
\fancyfoot[RO]{\thepage} % Print page number
}

Så sier du bare at denne stilen skal brukes når vedleggene starter, slik:
\pagestyle{vedlegg}
Da får du følgende resultat:

Og det var vel det for denne gang! Og som alltid: har du noen flere tips eller forbedringer til tipsene jeg har kommet med er det bare å skrike ut!

8 thoughts on “LaTeX-tips del x

 1. Atle

  Ikke frist meg 😉
  Jeg kan jo så klart begynne å bruke tagger her i WordPress og finne en plugin som genererer latex ut fra wordpress-databasen og slik sett lage en pdf-bok? Eller så kan jeg begynne å skrive masteroppgaven snart..?

 2. Atle

  En mye enklere versjon av tips 1 er å bruke pakka appendix
  (\usepackage{appendix})

  Her kan du da legge inn
  \noappendicestocpagenum
  \addappheadtotoc

  for å få samme resultat

 3. Aage Martin

  Hei.

  Har lett etter tipsen om en side istedet for innrykk ved skille av avsnitt.
  Det fungerer fint, men av en eller annen grunn blir første ordet i fet skrift.
  Dette bare om jeg skriver inn det første ordet i {}-klammene.
  Skriver jeg det på utsiden blir det ett innrykk igjen.
  Du har ikke tilfeldigvis en løsning på det?

 4. Atle

  Du bruker parskip da?

  Og \paragraph{}? Da er det en feature, ikke en bug at ordet blir i fet skrift. Du trenger dog ikke bruke paragrapgh mellom avsnitt, en blank linje holder i massevis.

 5. Aage Martin

  Takk, den der har jeg slitt med en stund.

  Ja, bruker parskip og \paragraph{}.

  (\usepackage{appendix}) er kanskje en bedre løsning?

  Der redda du helga for en litt ensom Latex-bruker på UMB 😀

 6. Atle

  appendix-pakka funker fint ja, og mye lettere enn hacket jeg presenterte orginalt her.

  Hyggelig å kunne være til hjelp 😉

 7. Torill

  Hei,
  Du skulle vel ikke vite hvordan jeg får endret navnet “apendices” til “vedlegg” på den siden som kommer før selve vedleggene ?

  Torill

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *