Dagens Ord: Snåsavann

Dagens ord er flunkende nytt ( i norsk sammenheng) og er en norsk variant av et engelsk ord som har vært i omløp lenge. Før har man benyttet det engelske ordet direkte oversatt, det fungerer men er ikke selvforklarende. De siste dagene har det kommet opp et ekte norsk ord som fanger intensjonen med det engelske perfekt og er omtrent selvforklarende.

Jeg snakker om snåsavann, et begrep som ble lansert kort etter at det ble kjent at det var planer om å selge vann fra Snåsa på flaske, et forsøk på å tjene på mytene rundt Snåsamannen (som jeg ikke gidder å diskutere her). Journalistene kom såklart på ordet snåsavann, men det måtte en skeptiker til for å gi det betydning, som Bjørn-Are Davidsen skriver:

Men saken har i hvert fall én god side. Vi har endelig fått et norsk uttrykk for snake oil.

Hva er så snake oil, eller slangeolje? Engelske Wikipedia har såklart en forklaring:

Snake oil is a traditional Chinese medicine used to treat joint pain. However, the most common usage of the phrase is as a derogatory term for compounds offered as medicines which implies that they are fake, fraudulent, quackish, or ineffective. The expression is also applied metaphorically to any product with exaggerated marketing, but questionable or unverifiable quality or benefit.

Jeg vet ikke, men synes at snåsavann er et genialt norsk ord for dette konseptet. Hva synes du? burde vi innarbeide dette ordet i det norske språk, eller skal man holde seg til slangeolje? Jeg er ikke i tvil, snåsavann er det ordet jeg kommer til å bruke om VitaeProog dets like.

Oppdatering 27.05.2011: Jeg fikk en telefon fra mannen bak Snåsavannet. Han kunne fortelle at han hadde startet prosessen med å selge Snåsavann lenge før Snåsamann-hysteriet i 2009, og at det nå endelig nærmet seg lansering av vannet. Dermed vil jeg opplyse om at det ikke er noen annen link mellom vannet fra Snåsa og mirakelmannen fra Snåsa enn nettopp navnet Snåsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *