Dagens Ord: Nynoregsk

Nynoregsk er den ene av de to offisielle målformene i Norge, den andre er norsk. Nynoregsk er et planspråk, konstruert av en sunnmøring på siste halvdel av 1800-tallet. Estimater viser at nynoregsk i dag har ca. 100 brukere på landsbasis, disse er fordelt mellom Noregs Mållag og oversetteravdelinga til NRK.

Sunnmøringen Ivar Aasen konstruerte som sagt dette språket for ca. 150 år siden. Årsakene til dette er ukjente, men i senere tid har det vært pekt på at Aasen var en inbitt motstander av norsk, og dermed lanserte nynoregsk for å tvinge norsken i kne og sørge for at engelsk overtok som skriftspråk i norge. 150 år senere er man godt på vei, og resultatene synes å vises best i akademia, der man etter press fra Noregs Mållag og Studentmållaget om å “samstilje båa måliforma” heller skriver eksamensoppgavene på engelsk.

Basisen for nynoregsk sies å være de norske dialektene, men dette er en sannhet med modifikasjoner. Et ytterst lite utvalg av dialekter rundt Aasens hjembygd Hovdebygda på Sunnmøre fungerte som grunnlag. Noen småprøver ble tatt andre steder på vestlandet (da gjerne i forbindelse med fyllekuler).

Gitt den begrensede brukermassen skulle en tro at nynoregsk ikke utviklet seg. Dette er dog ikke tilfelle, da brukerene til stadighet sliter med å gjøre seg forstått og må endre språket. I en så liten gruppe, med hovedbase på indre vestland er det ikke noe problem å diskutere og vidreføre endringer. Et eksempel på en endring i nonoregsken er det norske adjektivet sulten:

Sulten var i begynnelsen sultan på nynoregsk. Dette i tråd med vanlig, nynoregsk, rettskrivingspraksis, der a-endinger foretrekkes på alle ord. Imidlertid ble Noregs Mållags forpost på Kaffistovi i Oslo på tidlig 90-tall gjort oppmerksom på at sultan er en er en islamistisk tittel. Etter et møte kom man frem til at uttalelser som “Eg er sultan” kunne misforståes, og mye arbeid ble lagt ned i å finne et annet ord for dette. I 2003 kunne ordet svoltjan presenteres, dette oppfyller alle kravene til et godt nynoregsk ord: Det har røtter i en obskur dialekt, det har en a-ending og det høres helt feil ut.

Dette viser at nynoregsk har en evne til å overleve som overgår det meste, og det kan virke som om Aasens drøm om å utradere det norske skriftspråk til fordel for engelsk vinner frem. IT-bransjen er det fremste eksempelet på dette, selv om nynoregsken sliter med å kontinuerlig kostruere nye ord her. Kun fremtiden vil vise hva som skjer med norsken og nynoregsken.

2 thoughts on “Dagens Ord: Nynoregsk

 1. Odin Omdal Hørthe / Velmont

  For eit _ekstremt_ dårleg forsøk på humor.

  Å lista upp vanlege usanningar (FUD) utan noko rotfeste er ikkje humor.

  Viss det er seriøst, so minner det meir um Microsoft sin «get the facts»-kampanje mot Linux. Som sjølvsagt ikkje hadde eit einaste fakta. Elder nyleg Apple si pressemelding um Safari 4 og alle «innovasjonane» i den. Ljug det òg.

 2. Atle

  Vel, hva kan jeg si.. Vi har alle forskjellig sans for humor, og det overrasker meg ikke så mye at nynorskforkjempere ikke synes dette er gøy. Ellers noterer jeg at du er i tvil om jeg mener det seriøst eller ikke, det tyder vel på at jeg tildels lykkes med ironien.

  “Å liste opp vanlige usannheter..” skriver du, jeg ser ikke helt hva dette skulle være. Trodde jeg hadde dratt ting litt for langt til at det skulle være i kontakt med realiteten jeg..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *