Det har vært stille

..her en stund nå. Årsaken er:

 • 26106 ord
 • 118 sider
 • 56 referanser
 • 7 figurer
 • 9 vedlegg
 • 30 tabeller
 • 2045 LaTeX-kommandoer
 • 1.1 MB tekst og bilder
 • 338.60 kr i trykkeutgifter
 • 4 måneders arbeid
 • X liter kaffe
 • 2 middager på Sams
 • For mange dårlige SiT-middager
 • X antall pepperkaker og klementiner

Jeg gleder meg til å skrive masteroppgave jeg!

3 thoughts on “Det har vært stille

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *