Ny prosjektmal (LaTeX)

Det er sikker noen som har fått med seg min forrige versjon av prosjektmal for LaTeX. Etter at jeg la opp denne har jeg jo kommet med noen nye forslag.

Dette kombinert med at jeg sleit litt med to-sidid formatering gjorde at jeg har laget en ny versjon, som kan lastes ned her.

I tillegg til det som er beskrevet i de to forrige postene har jeg fått bedre styr på pagestyles, fått inn støtte for to-sidig printing og bruk av nomenklatur (liste over forkortelser etc). I tillegg er filstrukturen gjort “penere” og jeg har pakket alt som en Kile-prosjekt.

Tar som vanlig gjerne imot kommentarer og tips, jeg er ikke helt sikker på om abstract-sida er helt 100% enda f.ex.

3 thoughts on “Ny prosjektmal (LaTeX)

 1. alexanno

  Veldig ålreit mal! Har tweaket den litt etter behov, blant annet med emptypagestyle automatisk på tomme sider etter \cleardoublepage;
  \makeatletter
  \def\cleardoublepage{\clearpage\if@twoside \ifodd\c@page\else
  \hbox{}
  \vspace*{\fill}
  % \begin{center}
  % This page intentionally contains only this sentence.
  % \end{center}
  \vspace{\fill}
  \thispagestyle{empty}
  \newpage
  \if@twocolumn\hbox{}\newpage\fi\fi\fi}
  \makeatother

  Fancyheader-dokumentasjonen virket også ganske greit:
  http://tug.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/fancyhdr/fancyhdr.pdf

 2. alexanno

  Flere tricks;

  Inkludere pdf-dokumenter i latex (pdflatex):
  – \usepackage{pdfpages}
  – \includepdf{filename.pdf}

  Få raskere “kompilering”; sette på draft mode. Bilder o.l. blir ikke inkludert, men en bounding box blir satt inn som placeholder.

  fks originalt:
  \documentclass[a4paper, english, 12pt, twoside]{article}
  draft mode:
  \documentclass[a4paper, english, 12pt, twoside, draft]{article}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *