Dagens LaTeX-tips: Natbib

Den observante leser har sikkert fått med seg at jeg bruker LaTeX for å skrive prosjektoppgave, jeg har tidligere lagt ut en prosjektmal og kommet med noen LaTeX-tips.

Jeg har også skrevet om håndtering av referanser i Aigaion. Her er jeg inne på BibTex som letter referansehåndteringen i LaTeX. Andre har skrevet mye om dette før, så jeg skal ikke gå gjennom hvordan BibTex fungerer.

Imidlertid var det noe som irriterte meg med BibTex i LaTeX: Nemlig formen referansene ble skrevet inn i teksten på, de er i utgangspunktet på formen [1] eller [Lam94]. Det kan godt være at det er slik standarden har vært før, men jeg liker bedre å referere på formen Forfatter (2008) eller (Forfatter et. al, 2008). Dette støtter ikke \cite{}-kommandoen i LaTeX. Her kommer Natbib inn i bildet, som de selv sier:

The natbib package is a reimplementation of the LaTeX \cite command, to work with both author-year and numerical citations.

Bruken er rimelig enkel, du må inkludere pakka natbib:
\usepackage{natbib}
i preamble.

Du kan fortsatt bruke \cite{}, eller du kan bruke \citep{} for parantes rundt det hele, som (Forfatter et. al, 2008) eller \citet{} for parantes rundt årstall, som: Forfatter (2008). For å huske hva som er hva: citep gir parantes, citet gir tekst.

I tillegg finnes det mange andre ting man kan hente ut, for eksempel bare forfatternavn (se dokumentasjonen for en full liste.

For å stilsette selve referanselista bruker jeg stilen apalike, men dette er jo såklart en smakssak. Med denne pakken (som velges med \bibliographystyle{}) blir referanselista seende slik ut:

Håper dette kan være et tips som er til nytte for noen, jeg sleit i begynnelsen litt med BibTex, så håper noen slipper å knote like mye som meg nå 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *