Dokumentformater og krav i undervisningssektoren

Jeg har i det siste snublet over to poster om kontorpakker i skolen. Lasse Dahl og Thomas Karlsen fokuserer på hvilken kontorpakke det kreves at elever i grunnskole og vidregående skole bruker og leverer dokumenter fra.

Jeg har kommentert begge steder, men jeg fokuserer mer på dokumentformatet. Jeg har tidligere skrevet om åpne formater og det er også det som opptar meg mest i denne diskusjonen.

Som jeg har nevnt i de respektive kommentarfelt har jeg nå faget FI1105 Etikk ved institutt for filosofi på NTNU. Som en del av emmnebeskrivelsen står det følgende:

For å kunne gå opp til eksamen kreves én godkjent øvingsoppgave på 4-8 sider i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand. Dette tilsvarer ca 400 ord per side (altså totalt 1600-3200 ord).

Jeg mener dette heller kunne vært formulert slik:

For å kunne gå opp til eksamen kreves én godkjent øvingsoppgave på totalt 1600-3200 ord.

Greit nok at man ønsker at ting skal være leselige (linjeavstand og skriftstørrelse), men å låse til fonten Times New Roman er for meg en sær ting. Dette hadde fungert hvis alle hadde forholdt seg til samme kontorpakke, på samme operativsystem med samme font. Jeg har ikke Times New Roman på min maskin, her heter den Nimbus Roman No9 L.

Altså, slike krav antar implisitt at man bruker MS Word, noe som også kommer til uttrykk i hva som ble uttalt om dokumentformater man kunne levere i (fritt etter minnet):

jeg tar imot word-filer, rikt-tekstformat filer (det pleier å fungere..), før ville jeg ikke ha det nye word-formatet, men nå har jeg fått insallert et tillegg. Pdf godtar jeg også

Som jeg sier i kommentarfeltet til Thomas Karlsen:
Dette bringer meg til mitt poeng: Hvorfor i huleste skal man levere i et dokumentformat som .doc, docx, .rtf, .odt etc? Den som mottar besvarelsen skal lese den, ikke redigere vidre på den, ergo er pdf svaret her. ALLE kan lese pdf, og med litt innsats og opplæring (eller bruk av riktig kontorpakke) kan alle lage en også.

Dette er også et poeng Svend Andreas Horgen presenterer på en glimrende måte. For egen regning vil jeg legge til at med pdf og ikke andre begrensninger enn antall ord, linjeavstand, fontstørrelse og at man skal bruke et serift(?) skriftsnitt (arrester meg gjerne her Espen), får man friheten til å bruke hvilken kontorpakke man vil, eventuelt være litt sær å skrive i LaTeX. Med OpenOffice og LaTeX er pdf en smal sak, i MS Word trenger man en plugin som f.eks. PrimoPDF.

Hvilke tanker gjør du deg? Bryr du deg, eller er du av typen som er fornøyd så lenge du får skrevet det du vil og levert det i en eller annen form? Synes du det er synd at man skal kreve .doc-filer og opplæring i MS Word, eller mener du at den eneste dugande kontorpakka er MS Office? Har du i det hele tatt testet OpenOffice eller sett hvor genialt LaTeX egentlig er og hvor mye enklere, lettere (i filstørrelse), frustrasjonssparende og portabelt pdf er i forhold til kontorpakke-spesifikke formater?

4 thoughts on “Dokumentformater og krav i undervisningssektoren

 1. alexanno

  Enig i det aller meste her. PDF er det eneste som burde utveksles for tekstdokumenter – og det er vel det eneste formatet som faktisk beholder utseende og innhold slik som forfatteren ønsker det, uavhengig av maskinvare.

  Når det kommer til standarder som dyttes på en. Hvorfor skal det i det hele tatt fokuseres på teksttype, størrelse, linjeavstand, marger og antall ord i et universitetsfag? Min (nokså ignorante) holdning er at hovedfokus burde være innholdet – altså kunnskapen, ikke primært hvordan den er beskrevet.

  Men. Anarki har jo vist seg å fungere særs dårlig – så noen retningslinjer burde eksistere – dog de burde være _retningsgivende_ ikke _påleggende_.

  Anbefaling for alle som blir utsatt for formatregler i fag: Finn ut hva som er målet med reglene og oppfyll det (Lesbart etc..), men hold fokus på hva som formidles. (LaTex har fks. denne filosofien;)

 2. Lasse G. Dahl

  Takk for tilbakelink – men den er feil – det korrekte er http://www.lassedahl.com/b/fritt_skolevalg_mdash_der_det_teller

  Ellers er jeg delvis enig i det du skriver, men jeg er ikke sikker på om PDF alltid er veien å gå. Jeg er helt enig med deg i at formuleringen «For å kunne gå opp til eksamen kreves én godkjent øvingsoppgave på totalt 1600-3200 ord» er god – det er det som er viktig.

  Og hvis denne leveres for eksempel som odf eller html, kan jo den som mottar oppgaven *selv* formatere den «i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand». For eksempel. Eller dersom vedkommende er blind, kan hun få den lest opp av høytleseren sin, eller lese oppgaven med en braille-list.

  men det er mulig at PDF etter hvert har fått slike muligheter også, jeg vet at formatet videreutvikles i en god retning og gjennom en god prosess, så da er jeg *helt* enig!

 3. Espen Willersrud

  Siden jeg oppfordres til arrestasjon kan jeg jo komme med en presisering. Det å bruke en antikva/et skriftsnitt med seriffer medfører ikke nødvendigvis at den er lett å lese. Men det hindret ikke meg som designstudent å reagerte på et krav om Times i våre oppgaver. Vi fikk med tiden omformulert dette til «et skriftsnitt med god lesbarhet» eller noe i den retningen. For folk flest vil det ofte være nødvendig å presisere dette eksempelvis med at det må være et lettlest skriftsnitt med seriffer. Eksempelvis Times, Garamond, Jenson eller Georgia for den saks skyld. Det at folk syns Comic Sans i 16pkt er fint er kanskje årsaken til at dette dukket opp i utgangspunktet?

  Men bare så det er sagt er det vell forøvrig heller ikke bevist på noen god måte at en antikva (med seriffer) er bedre å lese en grotesk (uten seriffer). Men det er så mange som tror at det er sånn at man bare får akseptere akkurat det. Det er forøvrig en helt annen diskusjon.

 4. Atle

  Takk til alle for gode kommentarer og presiseringer.

  Jeg mener man burde standardisere på et format, og det eneste fornuftige formatet jeg ser for meg er PDF, av de grunner jeg har nevnt i posten min. Det kan lages av alle fornuftige kontorpakker, og det er beregnet på lesing.

  Når du nevner synnsvake/blinde og lesehjelpere vil jeg så klart strekke meg mye lengere i å levere i et format disse kan bruke med sine hjelpemidler Lasse. Jeg tror dog ikke det er dette som er de største problemene. Jeg tror, som Espen hinter til, at det er mye uvitenhet som ligger bak. Når noen synes Comic Sans i 16pkt er fint, og med den begrensede kjennskapen mange har til kontorpakker, er det ikke så rart at man setter noen krav, og at disse er utarbeidet med MS Word som utgangspunkt.

  Støtter 100% utsagnet om at det burde være innholdet som har hovedfokus, ikke presentasjonen, Alex. Dette så vi jo i Kognitiv Psykologi, der var fokus omtrent bare rettet på presentasjon (referansestil, plassering av overskrift etcetc). Jeg ser poenget med å ha en ryddig presentasjon av arbeidet, men jeg ser ikke hvorfor dette skal overskygge alt annet.

  Seriffer vs. ikke er vel en annen diskusjon ja Espen, men jeg venter gjerne på en post fra deg om akkuratt det!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *