Dagens ord: Korrelasjon

Dagens ord har sine røtter i statistikkens verden, og er et ord jeg har vært borti mye i mange Geomatikk-fag. Dermd er det kanskje ikke så unaturlig at jeg etterhvert har inkorporert det i dagligtalen til en viss grad. For selv om ordet har en forankring i statistikken er det, på lik linje med ord som implisitt ikke umulig å bruke det i dagligtale.

Ordet i seg selv beskriver sammenhengen mellom to ting, hvordan de er avhengige av hverandre. I statistikken er dette viktig å vite, da to målte størrelser som har en påvirkning på hverandre må behandles spesielt. I den virkelige verden er det også ofte vi observerer at to fenomener kan ha en kobling. Ordet jeg tenker på er korrelasjon og Bokmålsordboka gir følgende definisjon:

samsvar, (innbyrdes) sammenheng; vekselvirkning

Norske Wikipedia har en noe mer matematisk definisjon:

Korrelasjon, samvariasjon, er i statistikk og sannsynlighetsregning et mål på styrken og retningen på den lineære avhengigheten mellom to variabler. Empirisk observert samvariasjon en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for å avdekke om det er kausalitet (dvs. at en variabel forårsaker en annen).

Så man ser at det er et ord som kan brukes om mye. For eksempel vil jeg påstå at det er en korrelasjon mellom soldager i Trondheim og eksamenstid!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *