Monthly Archives: April 2008

Heimevernet

I dag dumpa det brev fra Heimevernet ned i postkassa, med beskjed om å møte til “oppkledningsøvelse” på Heistadmoen til høsten. Jaggu meg! Tror du ikke jeg fikk et lignende brev i fjor høst, med helt lik ordlyd? Joda, da skulle jeg inn i januar 2008 eller noe slikt.

Det var ikke unge Sveen så gira på, så jeg søkte utsettelse på det grunnlag at jeg studerer, noe jeg fikk gjennomslag for, for å sitere svaret jeg fikk da:

Du gis utsettelse til 30.06.2009

Derfor mener jeg det tyder på gode, tjukke lag med inkompetanse og idioti hos vernepliktsverket når de i dag, over et år før datoen jeg fikk utsatt morroa til, skal ha meg inn igjen! Og attpåtil er det samme gnomen av en kaptein (som jeg ikke skal nevne navnet på) som har sendt begge innkallelsene! Rakkern!

Hele poenget er jo at jeg IKKE er negativt innstillt til å bruke litt tid på Heimevernet, men når Vernepliktsverket klarer å oppføre seg så utrolig på trynet mister jeg alt som heter respekt for HV og forsvaret! Idioti!

Og ja, jeg sender brev til vernepliktsverket i morgen med kopi av bekreftelse på utsettelse, så får vi se! Kanskje jeg må bruke to uker mens jeg skriver masteroppgave på å passe på en kraftstasjon?

atlefren.net

Da har jeg gått til det skritt å kjøpe meg et domene, hc-svnt-dracones.noe hadde ikke fungert så bra og dracones.nioe eller sveen.noe var opptatt, så da ble det noe som etterhvert har blitt knyttet til min nett-identitet: brukernavnet mitt på ntnu, atlefren, og et .net-domene, da jeg mener det passer best. Ergo er jeg nå den lykkelige eier av domenet atlefren.net.

Planen er å ha en håndfast adresse å ha denne bloggen på når jeg er ferdig på NTNU om et års tid, men intill videre har jeg ikke kjøpt noe webhotell, domenet bare redirecter hit. Imidlertid oppfordrer jeg alle til å huske atlefren.net.

Bursdag

I dag fyller jeg altså 24 år, dvs har jeg ett år igjen til jeg kan telle ned til 50! Synes følgende MMS fra fatters er beskrivende for dagen:
MMS fra fatters
Følgende tekst fulgte med: “Var her for 24 år siden minus 1 dag. En like strålende dag da som nå”

Og for de uinvidde, det er da fra Drammensmarka (husker jo såklart ikke hva stedet heter nå, selv om jeg har blitt fortalt det en rekke ganger)

Hva er Geomatikk?

Som de skarpeste av dere sannsynligvis har fått med seg studerer jeg “Ingeniørvitenskap & IKT” (I&IKT), som er et fem-årig masterstudie ved NTNU, dvs “Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet” i Trondheim. Puh! Bare å forklare det krever jo sitt. Men vent! Det er et par ting til som må på plass:

Ja, en fem-åring master er det som før var Sivilingeniør, og ja, NTNU er det som tidligere var NTH (Norges Tekniske Høgskole).

Og IKT (Informasjons og KommunikasjonsTeknologi) er “sånn data og sånn”.

Så hva er da I&IKT? Jo, det er et masterstudie som prøver å få “data-fag” inn i sivilingeniørutdannelsen, data er nemlig populært for tiden. Mer spesifikt kan det sies at det er en fordel å kunne forstå hva et dataprogram gjør og å være istand til å lage et eget for å gjøre de beregninger som trengs innen diverse ingeniørdisipliner. Men la oss ikke dvele ved dette, det var tross alt Geomatikk jeg skulle skrive om! Jeg går altså studieretningen Geomatikk, som jeg valgte etter de to første årene på I&IKT (av andre valgmuligheter hadde jeg bla.a. Petroleum, Marin, Konstruksjon og Maskin).

Geomatikkstudiet ved NTNU er et såkalt multifakulært studie, det vil si at det trekker studenter fra flere studieretninger, men etter at I&IKT ble opprettet for 5 år siden har de i hovedsak rekruttert studenter fra oss, andre muligehter er å komme fra Bygg (BAT) eller Data (IDI).

Så, hva er egentlig Geomatikk? Ordet oppsto sannsynligvis på grunnlag av det kanadiske begrepet Geomatics, som er en kombinasjon av Geodesi og Mathematics, og ble oversatt til Geomatikk. Begrepet dekker disiplinene Geodesi, Fotogrammetri og Kartografi/GIS.

Hva vil så dette si: Jo kort fortalt er Geodesi alt som har med beregninger på jorda å gjøre, dvs det som før i tiden het landmåling, bruk av gps (og da snakker vi ikke om håndholdte tur-gps’er, men større utstyr med en halt annen nøyaktighet (millimeternivå) og det som har å gjøre med forskjellige koordinatsystemer (WGS84, EUREF89 etc).

Foogrammetri går på å “måle på bilder”, historisk sett er var dette det å måle på flybilder og tegne kart på grunnlag av disse. Imidlertid rommer også dette fagfeltet nærfotogrammetri (måling på bilder av mindre objekter, f.eks bygninger) og laserscanning (brukes for å lage 3D-modeller f.eks)

GIS står for Geografiske InformasjonsSystemer, og omfatter bruk av geografiske data (kartdata) i analyse, planlegging og dokumentering. Innen dette fagområdet ligger også bruk av kart og karttjenester på internett (f.eks. Google Earth).

Var det klart? Noe du lurer på? Eller mener du jeg har misforstått hva jeg selv driver med? Gi meg en tilbakemelding da!

Ordbok for Geomatikk

Under arbeid med et prosjekt i Fotogrammetri snubla jeg over “Ordbok for kart og oppmåling” på kartverket sine sider. Boka er fra 80-tallet og er et sammarbeid mellom Norges Karttekniske Forbund (NKTF), Statens kartverk (SK) og Rådet for teknisk terminologi (Rtt).

Selv om den er litt gammal har den endel forklaringer som fortsatt er gyldige, så kan nok være et godt redskap for de som er interessert. Kan for eksempel sakse definisjonen på

Fotogrammetri: “måleteknikk for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhe til fotograferte objekter ved måling i bilder”

Geodesi: “vitenskapen om bestemmelsen av jordens form og størrelse og dens ytre tyngdefelt”

Hvis dette virker spennende ligger hele boka som en pdf på statkart.no