Hva er Geomatikk?

Som de skarpeste av dere sannsynligvis har fått med seg studerer jeg “Ingeniørvitenskap & IKT” (I&IKT), som er et fem-årig masterstudie ved NTNU, dvs “Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet” i Trondheim. Puh! Bare å forklare det krever jo sitt. Men vent! Det er et par ting til som må på plass:

Ja, en fem-åring master er det som før var Sivilingeniør, og ja, NTNU er det som tidligere var NTH (Norges Tekniske Høgskole).

Og IKT (Informasjons og KommunikasjonsTeknologi) er “sånn data og sånn”.

Så hva er da I&IKT? Jo, det er et masterstudie som prøver å få “data-fag” inn i sivilingeniørutdannelsen, data er nemlig populært for tiden. Mer spesifikt kan det sies at det er en fordel å kunne forstå hva et dataprogram gjør og å være istand til å lage et eget for å gjøre de beregninger som trengs innen diverse ingeniørdisipliner. Men la oss ikke dvele ved dette, det var tross alt Geomatikk jeg skulle skrive om! Jeg går altså studieretningen Geomatikk, som jeg valgte etter de to første årene på I&IKT (av andre valgmuligheter hadde jeg bla.a. Petroleum, Marin, Konstruksjon og Maskin).

Geomatikkstudiet ved NTNU er et såkalt multifakulært studie, det vil si at det trekker studenter fra flere studieretninger, men etter at I&IKT ble opprettet for 5 år siden har de i hovedsak rekruttert studenter fra oss, andre muligehter er å komme fra Bygg (BAT) eller Data (IDI).

Så, hva er egentlig Geomatikk? Ordet oppsto sannsynligvis på grunnlag av det kanadiske begrepet Geomatics, som er en kombinasjon av Geodesi og Mathematics, og ble oversatt til Geomatikk. Begrepet dekker disiplinene Geodesi, Fotogrammetri og Kartografi/GIS.

Hva vil så dette si: Jo kort fortalt er Geodesi alt som har med beregninger på jorda å gjøre, dvs det som før i tiden het landmåling, bruk av gps (og da snakker vi ikke om håndholdte tur-gps’er, men større utstyr med en halt annen nøyaktighet (millimeternivå) og det som har å gjøre med forskjellige koordinatsystemer (WGS84, EUREF89 etc).

Foogrammetri går på å “måle på bilder”, historisk sett er var dette det å måle på flybilder og tegne kart på grunnlag av disse. Imidlertid rommer også dette fagfeltet nærfotogrammetri (måling på bilder av mindre objekter, f.eks bygninger) og laserscanning (brukes for å lage 3D-modeller f.eks)

GIS står for Geografiske InformasjonsSystemer, og omfatter bruk av geografiske data (kartdata) i analyse, planlegging og dokumentering. Innen dette fagområdet ligger også bruk av kart og karttjenester på internett (f.eks. Google Earth).

Var det klart? Noe du lurer på? Eller mener du jeg har misforstått hva jeg selv driver med? Gi meg en tilbakemelding da!

2 thoughts on “Hva er Geomatikk?

  1. Pingback: HC SVNT DRACONES » Hva driver jeg med? (aka: Kart 2.0)

  2. Pingback: HC SVNT DRACONES » Hva driver jeg med? (aka: Kart 2.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *