Dagens Ord: Tant

Dagens ord er det få som bruker. Svært få vil jeg tørre å påstå, og tilnærmet ingen under 80. Det er jeg nesten sikker på. Det er et ord som faller inn under en ganske artig ordgrupppe (som jeg selv har definert): “ord som kun brukes sammen med andre ord”.

Det er altså et ord som brukes i et uttrykk. Et uttrykk som i deg selv ikke er mye brukt. Det artige er jo at det andre ordet i uttrykket brukes mye. Hører du noen si “fjas” stusser du nok ikke noe særlig. Hører du noen si “tant og fjas” stusser du nok litt, men hører du noen snakke om “tant” stopper du nok opp. Men, det må jo være et ord, i og med at det brukes i uttrykket. Dermed vier jeg dagens “dagens ord” til nettopp tant. Rent instinktivt vil nok de fleste forbinde det med fjas, og dermed tillegge det samme betydning.

Ifølge den alltid trofaste Bokmålsordboka, kan tant ha to betydninger:

1. fantasi, oppspinn
2. foreld: noe verdiløst

tilfelle 2 er det som menes i uttrykket “tant og fjas”, mens tilfelle 1 brukes i det for meg noe ukjente uttrykket “tøv og tant”.

Ut over disse to uttrykkene kommer jeg ikke på noen gode bruksområder for ordet, det må i så fall være noe i retning av:

“Nå snakker de tant”

Som jo unektelig virker som litt gammelmodig 😉

Ellers kan jeg jo bemerke at ordet har opphav i det latinske “tantum”, så for språknerder det er faktisk et fremmedord vi burde ta inn i varmen igjen! Utfordringen er bare å bruke det uten å gi assosiasjoner til kamferdrops og svisker.

3 thoughts on “Dagens Ord: Tant

  1. Pingback: Tweets that mention HC SVNT DRACONES -- Topsy.com

  2. Christine Alethia

    Fulltreffer vil jeg si. Fremmedord som har en vakker basis i latin er estetisk og alltid gjenkjennbart for en som mestrer og elsker språk. Ord herved godt plassert i mitt vokabular. Og jeg har godt og vel et halvt århundre før jeg kryper meg opp mot åtti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *