Dagens Ord: Partipisk

Dagens ord er nevnt tildligere her på bloggen, når jeg skrev om sunnhetspartiet. Da var det enkelte som ytret seg negativt i forhold til partiprogrammet.

Det å tvinge representanter av et politisk parti til å følge partilinjen fremfor å stemme slik de selv vil er tydligvis så utbredt i politikken at det har et eget ord: partipisk. Bokmålsordboka definerer det som følger:

sterkt press i et politisk parti på medlemmer el. representanter som har avvikende synspunkter i en sak, streng partidisiplin

Norsk Wikipedia har følgende å si om saken i artikkelen om Norges politiske system:

Partiene har vært bemerkelsesverdig stabile: flertallet av partiene som dominerer norsk politikk idag, har vært representert i Stortinget siden 1930-årene, til tross for at velgernes lojalitet til partiene faller. Dette kan kanskje forklares med relativt sterk indre disiplin (“partipisk”) i partiene, det er forholdsvis sjelden at representanter stemmer mot eget parti i Stortinget.

Typisk bruk av ordet er i media: “Erna måtte svinge partipisken for å få gjennom dette forslaget.” Selv om dette for noen kan skape noen litt ekle bilder betyr det ikke annet enn at man får representantene til å gjøre som partiet vil. Dette ofte i forbindelse med politiske hestehandler, gi-og-ta situasjoner og lignende.

Det skal dog understrekes at jeg hverken er politiker (gud forby) eller samfunnsviter, så om noen har noe å tilføye er det bare å skrike ut. Jeg er mest fascinert av ordet i seg selv, men utdypinger er aldri å forakte.

2 thoughts on “Dagens Ord: Partipisk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *