Noen LaTeX-tips

Jeg har lagt ut en LaTeX-mal for prosjektoppgaven min, men jeg finner stadig ut at det er ting jeg vil endre på. Dermed tenkte jeg at jeg skulle dele noen tips her.

Captions

For å lage en caption (eller bildetekst) til en figur eller en tabell bruker man \caption{}.
Kommandoene:
\listoffigures
\listoftables

lager en liste over tabeller og figurer. Har du imidlertid lange captions kan denne lista bli rotete. Da kan man lage en kort-versjon av captionen:
\caption[Kort figurtekst]{lang figurtekst som kanskje også inneholder en url og beskrivelser, ikke noe som passer i en oversikt}

For å få teksten i kursiv og “Table X.X i bold og dermed gjøre captionen litt finere kan man bruke:
\usepackage[font=small,format=plain,labelfont=bf,up,textfont=it,up]{caption}

En annen ting er hvordan få tabeller, figurer og ligninger nummerert etter hvilken section de står i. Normalt får disse nummere som begynner på 1. For å få numre på formen x.y der x er nummeret på sectionen og y er ligningsnummer kan du bruke:
\numberwithin{figure}{section}
\numberwithin{table}{section}
\numberwithin{equation}{section}

Linker

For å gjøre en url klikkbar kan man skrive den inn med:
\url{http://www.atlefren.net}
Problemet med denne er at den ikke klarer å dele disse, og ting kan bli seende rart ut. Ved å bruke:
\usepackage{breakurl}
vil urler deles ved slasher, punktum etc, dvs på en fornuftig måte.

For å unngå at både urler og interne lenker i dokumentet får bokser rundt seg når man lager en pdf kan man gjøre følgende:
\usepackage{hyperref}
%set links to be painted in black
\hypersetup{colorlinks,
linkcolor=black,
filecolor=black,
urlcolor=black,
citecolor=black}

Har du flere LaTeX-tips, eller har noen spørsmål er det bare å bruke kommentarfeltet. Jeg er ingen ekspert, men har etterhvert klart å finne ut en del. Spør meg dog ikke om hvordan du installerer LaTeX på Windows (kanskje infoweb kan hjelpe?)

3 thoughts on “Noen LaTeX-tips

 1. Eskild

  Noen ting som kan være nyttig (dog av en litt enklere sort enn dine);

  \nocite – for å ha med en referanse som ikke blir sitert, f.eks. lærebok som blir brukt som bakgrunnsmateriale.

  \noindent – fjerner det lille innrykket LaTeX bruker som avsnitt. Jeg synes det blir ryddigere med en tom linje som avsnitt. Burde vel kanskje høre på LaTeX men.. (Finnes det en måte å sette avsnitt til tom linje kanskje? Ikke sjekka)

  For å få et ryddig dokument i forhold til figurer kan det være greit å bruke \includegraphics[width=0.80\textwidth]{bildenavn.jpg}. Sannsynligheten for at alle bildene har samme bredde i utgangspunktet er liten, for å slippe å prøve seg fram med scale vil alle figurene med denne kommandoen bli like brede (bruk gjerne 1.0 eller 0.6, poenget er like store gjennom dokumentet).

  Ellers er {figure}[!h] fin å ha noen ganger, htbp skal gi det mest layoutkorrekte resultatet, men noen ganger bare MÅ man ha en figur akkurat der, !h sørger for dette.

  Bra figurnummerering Atle! Låner den lett 🙂

 2. Atle

  Takk for innspill!

  \nocite har jeg hatt med meg fra første malen jeg lasta ned, men aldri visst hva den gjorde, så greit å få oppklart det.

  istedenfor å bruke \noindent (som jeg ofte bruker etter lister eller ligninger, da det ikke er et nytt avsnitt etter dette tror jeg du kan bruke \paragraph{}, men det er jo like klønete. Det finnes garantert en måte å la latex fikse avsnitt på en annen måte også, men hvordan veit jeg ikke 😉

  \textwidth på bilder var også en god ide! Skal testes i mårra.

  Ellers vil jeg anbefale å laste ned malen jeg nevner over, fila test.tex har en del av de viktigste oppsettene for tabeller, bilder etc. Må vel dog oppdatere den litt etter tips her 😉

 3. Eskild

  Prøvde malen din, ser ut som det meste er dekket der (amsmath med to ganger til og med). Skal løse avsnittproblemet, regner med det er overkommelig. Det eneste jeg hittil ikke har funnet en løsning på er hvordan man kan lagre “telleren” i en nummerert liste hvor “telleren” er noe annet enn (romer)tall for så å kunne forsette på den samme listen senere. En liste hvor telleren er f.eks bokstaver fungerer utmerket, men uten pause.. Flisespikkeri for nerder 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *