Dagens ord: Jamfør

Dagens ord er en gammel traver som de fleste nok kjenner, men de færreste bruker. Jeg vil tro det er et favorittord i tungrodde organisasjoner og byråkratiet, samt hos advokater. Selv bruker jeg det fint lite, men ser at jeg i mange tilfeller kan bruke dette istedenfor mer populære ord.

Jeg tenker på jamfør, og for å bruke bomkålsordbokas definisjon:

(fra sv) sammenligne, fork. jf.

Som vi ser stammer ordet fra svensk, noe jeg ikke er helt fornøyd med, men det er såppass sært, og høres ikke veldig svensk ut, så det får jeg akseptere. Jamfør andre svenske ord som “skidåkning” høres det jo rent norsk ut!

One thought on “Dagens ord: Jamfør

  1. Daniel "Jamførar"

    Jeg bruker jambør istedenfor sammenligne, og har gjort det helt siden jeg så “jamføringspris” på hyllekantene hos en av de norske matvarekjedene. Jeg merket meg også at svenskene bruker samme ord på sine hyllekanter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *