Førstegangstjeneste, en vits?

Dette innlegget ble skrevet som et debattinnlegg til Aftenposten, som valgte å ikke trykke det. Dermed poster jeg det her, så i det minste de som følger med her får et innblikk i hva jeg mener om Førstegangstjeneste, Forsvaret, Hæren, HV og verneplikt. Kom gjerne med kommentarer og innspill!

Jeg avtjente verneplikt i Paserbataljonen 2003/2004, og var inne i rundt ni måneder. Før dette hadde jeg vært gjennom et befalsskoleopptak hvor jeg ikke kom gjennom, og før dette var jeg aktiv i HV-ungdommen. Altså vil jeg påstå jeg var over gjennomsnittet positiv til forsvaret. Denne interessen opprettholdt jeg under hele perioden i Indre Troms, jeg var interessert i befalsutdanning i avdelingen, som det var mye snakk om, men aldri ble noe av når jeg var inne. I ettertid er jeg meget fornøyd med at jeg kom meg ut av forsvaret og begynnte å studere.

Etter et halvt års tid i Forsvaret begynnte endel realiteter å falle på plass for meg: Forsvaret er i stor grad uprofesjonellt, min avdeling var full av personer som jeg kom meget godt overens med, men som selv ikke etter seks måneders tjeneste hadde lært seg å tenne en primus eller hadde interesse av å gjøre en innsats. Slik jeg ser det skyldes denne mangelen på motivasjon og interesse to ting:

  1. Jeg valgte tidlig å ikke søke utenlandstjeneste, og ble dermed plassert i en avdeling med “likesinnede”. Dermed havnet jeg sammen med alle som ikke var noe særlig motiverte for førstegangstjenesten. Denne inndelingen i første- og annenrangs vernepliktige på grunnlag av utenlandstjeneste eller ikke gjør at man ikke føler seg verdsatt i forsvaret hvis man kun har en intensjon om å gjennomføre førstegangstjeneste og være istand til å forsvare “konge og fedreland”.
  2. Det faktum at «allmenn verneplikt» er et begrep uten dekning i realiteten. Man vet at mens man sitter i Indre Troms i 30 minusgrader og vasker rom for 120 kroner dagen har kamerater mulighet til å starte utdanning og leve et ordentlig liv sammen med «siviliserte» mennesker.

Nå, nesten fire år etter at jeg dimmiterte har jeg fått innkallelse til Heimevernet. Dette er noe jeg ikke ønsker, av følgende årsak: Jeg får inntrykk av at HV blir satt til å forsvare Norge på samme måte som de operative hæravdelingene hadde tidligere, mens Hæren kun har en oppgave, å rekruttere og trene soldater til utenlandsoppdrag. Nils Holme, tidligere leder for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), advarer i Aftenposten 31.05.08 “politikerne mot å tro at et modernisert heimevern kan gjøre Hærens jobb”.

Dette inntrykket av inndeling blir forsterket når man kan lese i Aftenposten 24.04.08 at “De som ikke ønsker seg utenlands vil nokså automatisk bli innrullert i Heimevernet (HV), med seks måneders tjeneste fordelt på årvisse øvelser.”

Jeg mener dette er utnyttelse på det groveste av de få som fortsatt ønsker å bidra til at Norge har et forsvar. Hva med å profesjonalisere alt som har med utenlandsoppdrag å gjøre, skille dette ut i en separat del av Hæren man kan søke seg til etter avsluttet rekruttskole?

Jeg er nå i studier og skal snart ut i arbeidslivet, og føler at det å bruke tid på HV-øvelser blir både latterlig, idiotisk og lite spennende. Dette intrykket forsterkes når jeg vet at alt bunner i at Regjeringen og Forsvaret ikke klarer å bli enige om noen helhetlig strategi for Forsvaret. Man tviholder på en vernepliktsordning som ikke har støtte i folket, kun for å kunne rekruttere til utenlandsoppdrag som har lite støtte i folket. De som ikke drar utenlands har man ikke ressurser til å ta seg av. Som Aftenposten kan melde 29.05.08 beskriver Robert Mood, generalinspektør for Hæren, dagens Hær som “kapabel til å forsvare én bydel i Oslo”.

Konklusjonen er at Forsvaret i dag mangler all respekt fra meg, og det å bli kalt inn til HV-tjeneste ser jeg på som et skittent triks for å tekke politikerene. Gapet mellom politikerene og forsvarsledelsen er stort, det kreves stadig større deltagelse i internasjonale operasjoner, samtidig som det kuttes i bevilgningene. Er det på tide å se realiteten i øynene og avvikle førstegangstjenesten? Tenk for en gangs skyld på alle som bruker et år av sin beste ungdomstid som salderingsposter i et system uten mening!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *