Kartzoologi

Denne posten har også blitt publisert på Terra Incognita:

Etter å ha blitt presentert for et kartzoologisk funn av Geodata i går ble interessen for dette fenomenet vekket, og jeg fant fort hjemmesiden til Norsk Kartzoologisk Forening, der kartzoologi er beskrevet som:

“Studiet av dyr hvis omriss fremtrer paradigmatisk i gatebildet i bykart, særlig med hensyn til fysiske tegn på dyrenes tilstedeværelse i det korresponderende terreng.”

Av funn i Norge kan nevnes:
Tykkfallen Samshund
“Tykkfallen Stamshund”

og
Ringneset Dalahest
“Ringneset Dalahest”

Som Alex sa: det må da være mulig å kjøre noe bildematching for å finne slike?
Ikke veit jeg, men tror jeg skal begynne å følge nøye med på kartene i fremtiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *