Monthly Archives: July 2008

Bug-Driven Development

Under lunsjen i dag ble utviklingsmetodikken “Bug-Driven Development” utviklet. Det er kort fortalt en agile utviklingsmetodikk der det ikke overraskende er Bugs som driver utviklingen.

Tankegangen er som følger: Når en utvikler skal oppgradere et system til en nyere versjon gjør han følgende:

  • Legger til knapper for funksjonaliteten
  • Lanserer versjonen

Dermed er utvikleren ferdig med oppgraderingen, uten å lage noe kode. Når brukerene tar ibrok den nye versjonen vil de oppdage at funksjonalitet mangler, og kontakter Support, som filer en Bug-rapport. Resultatet blir at det er supportavdelingen som må rette bugs (dvs utvikle funksjonalitet), og utviklingsavdelingen kan fjernes!