Monthly Archives: June 2008

Godt sagt!

Kent Andersen har et innlegg i Aftenposten i dag, med tittelen Hva rasisme ikke er.

Her kommer han med 7 punkter om dette, og punkt 4 må sies å samvare meget godt med mitt syn på religioner:

Det er ikke rasistisk å være kritisk til islam, jødedom, kristendom, mormonisme eller annen gammeldags overtro. Tvert om. Slik kritikk er essensiell for kunnskap, fremskritt, demokrati, likestilling og menneskerettigheter. Derfor burde kritikken vært mye tydeligere og mye sterkere. Det er stor forskjell på rasisme og ateisme.

Alt vi snakker om er været

Adresseavisen har virkelig gjort et journalistisk “scoop” i dag, de har avslørt at varmerekorden for mai på 30,1 grader målt på Kotsøy blir underkjent. Samtidig har de “avdekket” at flere målestasjoner har den samme feilen og dermed gir feil målinger.

Problemet: De står på “et underlag av sand og stein”, og ikke “forskriftsmessig på plen eller gressbakke”. Snakk om avsløring, jeg rystes! Og hvorfor står ikke disse stasjonene på gress? De ansvarlige vet ikke: “Det kjenner jeg ikke til. Det har åpenbart skjedd en glipp”. sier Tor Ivar Mathisen om saken. Horribelt, ihvertfall med tanke på at de ble åpnet i november og desember i fjor! UFF-A-MEG!

Og kommentarene? Jeg klarer ikke å finne ut om det er ironi eller ikke:

Hadde Kotsøy ligget på Østlandet hadde de ikke annulert målingene.

Etter noen år i Trondheim er jeg blitt vant til at Østlandet favoriseres, men dette?

Det er slik journalister bør jobbe! Kritisk, går i dybden og bruker fakta. Kjempebra!

Gi journalisten en pris snarest! (kanskje en agurk?)

LOLCODE

Det finnes mange sære programmeringsspråk der ute, men i dag fant jeg et som må regnes blandt de særeste: LOLCODE.

Den eneste måten å presentere et språk på er Helllo World!, så her følger “HAI WORLD!” i lolcode:
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE

Se også språkets webside for mer informasjon!

Noen bedre? Finnes det særere språk der ute? Let me know!

Førstegangstjeneste, en vits?

Dette innlegget ble skrevet som et debattinnlegg til Aftenposten, som valgte å ikke trykke det. Dermed poster jeg det her, så i det minste de som følger med her får et innblikk i hva jeg mener om Førstegangstjeneste, Forsvaret, Hæren, HV og verneplikt. Kom gjerne med kommentarer og innspill!

Jeg avtjente verneplikt i Paserbataljonen 2003/2004, og var inne i rundt ni måneder. Før dette hadde jeg vært gjennom et befalsskoleopptak hvor jeg ikke kom gjennom, og før dette var jeg aktiv i HV-ungdommen. Altså vil jeg påstå jeg var over gjennomsnittet positiv til forsvaret. Denne interessen opprettholdt jeg under hele perioden i Indre Troms, jeg var interessert i befalsutdanning i avdelingen, som det var mye snakk om, men aldri ble noe av når jeg var inne. I ettertid er jeg meget fornøyd med at jeg kom meg ut av forsvaret og begynnte å studere.

Etter et halvt års tid i Forsvaret begynnte endel realiteter å falle på plass for meg: Forsvaret er i stor grad uprofesjonellt, min avdeling var full av personer som jeg kom meget godt overens med, men som selv ikke etter seks måneders tjeneste hadde lært seg å tenne en primus eller hadde interesse av å gjøre en innsats. Slik jeg ser det skyldes denne mangelen på motivasjon og interesse to ting:

  1. Jeg valgte tidlig å ikke søke utenlandstjeneste, og ble dermed plassert i en avdeling med “likesinnede”. Dermed havnet jeg sammen med alle som ikke var noe særlig motiverte for førstegangstjenesten. Denne inndelingen i første- og annenrangs vernepliktige på grunnlag av utenlandstjeneste eller ikke gjør at man ikke føler seg verdsatt i forsvaret hvis man kun har en intensjon om å gjennomføre førstegangstjeneste og være istand til å forsvare “konge og fedreland”.
  2. Det faktum at «allmenn verneplikt» er et begrep uten dekning i realiteten. Man vet at mens man sitter i Indre Troms i 30 minusgrader og vasker rom for 120 kroner dagen har kamerater mulighet til å starte utdanning og leve et ordentlig liv sammen med «siviliserte» mennesker.

Nå, nesten fire år etter at jeg dimmiterte har jeg fått innkallelse til Heimevernet. Dette er noe jeg ikke ønsker, av følgende årsak: Jeg får inntrykk av at HV blir satt til å forsvare Norge på samme måte som de operative hæravdelingene hadde tidligere, mens Hæren kun har en oppgave, å rekruttere og trene soldater til utenlandsoppdrag. Nils Holme, tidligere leder for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), advarer i Aftenposten 31.05.08 “politikerne mot å tro at et modernisert heimevern kan gjøre Hærens jobb”.

Dette inntrykket av inndeling blir forsterket når man kan lese i Aftenposten 24.04.08 at “De som ikke ønsker seg utenlands vil nokså automatisk bli innrullert i Heimevernet (HV), med seks måneders tjeneste fordelt på årvisse øvelser.”

Jeg mener dette er utnyttelse på det groveste av de få som fortsatt ønsker å bidra til at Norge har et forsvar. Hva med å profesjonalisere alt som har med utenlandsoppdrag å gjøre, skille dette ut i en separat del av Hæren man kan søke seg til etter avsluttet rekruttskole?

Jeg er nå i studier og skal snart ut i arbeidslivet, og føler at det å bruke tid på HV-øvelser blir både latterlig, idiotisk og lite spennende. Dette intrykket forsterkes når jeg vet at alt bunner i at Regjeringen og Forsvaret ikke klarer å bli enige om noen helhetlig strategi for Forsvaret. Man tviholder på en vernepliktsordning som ikke har støtte i folket, kun for å kunne rekruttere til utenlandsoppdrag som har lite støtte i folket. De som ikke drar utenlands har man ikke ressurser til å ta seg av. Som Aftenposten kan melde 29.05.08 beskriver Robert Mood, generalinspektør for Hæren, dagens Hær som “kapabel til å forsvare én bydel i Oslo”.

Konklusjonen er at Forsvaret i dag mangler all respekt fra meg, og det å bli kalt inn til HV-tjeneste ser jeg på som et skittent triks for å tekke politikerene. Gapet mellom politikerene og forsvarsledelsen er stort, det kreves stadig større deltagelse i internasjonale operasjoner, samtidig som det kuttes i bevilgningene. Er det på tide å se realiteten i øynene og avvikle førstegangstjenesten? Tenk for en gangs skyld på alle som bruker et år av sin beste ungdomstid som salderingsposter i et system uten mening!